Sẽ có cơ chế mới về đánh giá cán bộ

(PLVN) - Nhấn mạnh tới vai trò của công tác đánh giá cán bộ tại buổi họp báo trước Đại hội XIII của Đảng vào chiều 22/1, ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, tới đây Trung ương sẽ cụ thể hóa nội dung này bằng việc phải có được một cơ chế để chúng ta vừa khuyến khích, vừa bảo vệ được những người dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo và dám chịu trách nhiệm về những việc làm của mình.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Nguyễn Xuân Thắng thông tin tại cuộc họp báo.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Nguyễn Xuân Thắng thông tin tại cuộc họp báo.

“Đây là điều mới, nếu không có được cơ chế này thì chúng ta sẽ không khuyến khích được đổi mới sáng tạo theo tinh thần mới của văn kiện Đại hội” - ông Thắng nói.

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng luôn toàn diện về mọi mặt: cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức, cán bộ… trong đó nhấn mạnh công tác cán bộ là then chốt. Công tác xây dựng Đảng gắn liền với công tác phòng chống tham nhũng, đẩy mạnh kiểm tra giám sát, công tác dân vận…

Theo ông Thắng, công tác xây dựng Đảng phải dựa vào nhân dân, đó là điểm mới của văn kiện lần này; là kết quả của việc chúng ta tổng kết thực tế công tác xây dựng Đảng vừa qua.

Giải thích rõ hơn, ông Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, xây dựng Đảng về chính trị là chúng ta kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng và các nguyên tắc xây dựng Đảng, đồng thời phải thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng… Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh đây là vấn đề có tính nguyên tắc, không được ngả nghiêng dao động, vì mục tiêu cuối cùng của Đảng là phải xây dựng đồng bộ công cuộc đổi mới để chúng ta hoàn thành sứ mệnh cao cả là xây dựng thành công CNXH của Việt Nam.

Trả lời câu hỏi về công tác nhân sự Đại hội, ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết, công tác nhân sự khóa XIII đã được BCH Trung ương, Bộ Chính trị quan tâm, chỉ đạo và chuẩn bị ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Cụ thể, BCH Trung ương đã ban hành Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Trung ương 7 về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đồng thời, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng ban hành nhiều quy định về tiêu chí đánh cán bộ; kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền…

“Công tác nhân sự kỳ này làm rất chặt chẽ qua sự thẩm định của nhiều cơ quan có liên quan, kiên quyết không để lọt những người không đủ tiêu chuẩn điều kiện, không xứng đáng vào BCH Trung ương, nhưng cũng không bỏ sót những người có đức, có tài, có uy tín trong Đảng, trong nhân dân… Điểm mới là công tác nhân sự được tiến hành 5 bước (so với 3 bước trước đây) nhằm đảm bảo chặt chẽ và dân chủ hơn” - ông Chính nói.

Thông tin về số lượng nhân sự BCH Trung ương khóa XIII, ông Chính cho biết, theo Kết luận 75, BCH Trung ương khóa XIII có 200 đồng chí, trong đó 180 ủy viên Trung ương chính thức và 20 đồng chí ủy viên dự khuyết. 

Nói rõ hơn về công tác nhân sự Đại hội XIII, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định: BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chuẩn bị bài bản, cẩn trọng, dân chủ, khoa học và có sự thống nhất cao. “Chúng tôi kế thừa những kinh nghiệm quý báu, cách làm hiệu quả của các nhiệm kỳ Đại hội trước, đồng thời bổ sung thêm một số biện pháp cho phù hợp với yêu cầu tình hình hiện nay và phải nói rằng đến giờ này chúng tôi chuẩn bị khá chu đáo” - ông Thưởng khẳng định.

Trước câu hỏi của báo chí về việc cung cấp số lượng các Ủy viên Bộ Chính trị khoá XII thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khoá XIII và danh sách đề cử các nhân sự vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khoá XIII, ông Võ Văn Thưởng cho hay, danh sách này sẽ thông tin tới báo chí vào thời điểm thích hợp. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm