Sẽ tập trung vào lĩnh vực nổi cộm, bức xúc trong dư luận

(PLO) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XIV vừa ban hành Chương trình công tác năm 2017. Theo đó, cơ quan này sẽ thực hiện đổi mới hoạt động giám sát với nhiều hình thức, tập trung vào các đối tượng, lĩnh vực nổi cộm, bức xúc trong dư luận chưa được giám sát, kết quả thực hiện còn hạn chế, cử tri, nhân dân bức xúc. 

Sẽ tập trung vào lĩnh vực nổi cộm,  bức xúc trong dư luận

Trong năm 2017, UBTVQH sẽ xem xét, cho ý kiến hai báo cáo kết quả giám sát của các Đoàn giám sát về: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2016” và  “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016”  trình Quốc hội giám sát tối cao tại Kỳ họp thứ 3 và thứ 4. Giám sát hai chuyên đề: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT)”; “Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh”; ban hành nghị quyết giám sát chuyên đề, hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát trình QH tại Kỳ họp thứ 4. Tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu QH tại hai phiên họp UBTVQH; tổ chức chuẩn bị để QH tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu QH tại Kỳ họp thứ 3 và thứ 4… 

Đáng chú ý, trong năm 2017, UBTVQH tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát với nhiều hình thức, tập trung vào các đối tượng, lĩnh vực nổi cộm, bức xúc trong dư luận chưa được giám sát, kết quả thực hiện còn hạn chế, cử tri, nhân dân bức xúc. Tiếp tục nghiên cứu, cải tiến cách thức tổ chức hoạt động, chế độ làm việc nhằm bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn, các nội dung trong chương trình công tác, chất lượng, hiệu quả tiến hành các phiên họp UBTVQH, các hoạt động của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của QH. Đẩy mạnh việc đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của QH, UBTVQH, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH và các đại biểu QH để cử tri và nhân dân cả nước giám sát hoạt động của QH, đại biểu QH…

UBTVQH sẽ phân công chi tiết, đề cao và phát huy trách nhiệm các thành viên của Ủy ban; chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện từng nội dung công việc, bảo đảm đúng tiến độ trong chương trình công tác năm 2017. Tăng cường phối hợp công tác giữa UBTVQH với Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức hữu quan...

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Nghị quyết của UBTVQH về công tác nhân sự

Nghị quyết của UBTVQH về công tác nhân sự

(PLVN) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các nghị quyết về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng ban Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Đọc thêm