Sẽ trang bị miễn phí phần mềm hộ tịch dùng chung

(PLO) - Theo Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt, Bộ chủ trương đến năm 2020 sẽ triển khai một Phần mềm hộ tịch dùng chung trên toàn quốc, nhằm quản lý tập trung, thống nhất tại Bộ Tư pháp toàn bộ dữ liệu đăng ký hộ tịch theo Luật Hộ tịch từ các địa phương.

Ảnh minh họa từ internet.

Ảnh minh họa từ internet.

Từ đó sẽ cung cấp dữ liệu đầu vào cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an quản lý (theo Luật Căn cước công dân).Để bảo đảm sự thành công của Đề án, Bộ xá.

Để bảo đảm sự thành công của Đề án, Bộ xác định giai đoạn từ năm 2015 – tháng 6/2017 là giai đoạn thí điểm. Phạm vi mức độ thí điểm phụ thuộc vào khả năng bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước.

Trên cơ sở đó, căn cứ Quyết định số 1147/QĐ-BTP ngày 30/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Dự án đầu tư “Thí điểm thiết lập Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch”, dự kiến từ nay đến tháng 6/2017, Bộ Tư pháp (Cục Công nghệ thông tin) sẽ triển khai thí điểm đầy đủ Phần mềm đăng ký hộ tịch dùng chung và Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch tại 4 tỉnh, thành là Hải Phòng, Đà Nẵng, TP HCM và Nghệ An. 

Riêng đối với các tỉnh, thành khác chưa có phần mềm hộ tịch hoặc đã có nhưng không đáp ứng được các yêu cầu của Đề án, kể cả các địa phương đang dự kiến xây dựng mới, Cục Công nghệ thông tin đề nghị Sở Tư pháp báo cáo UBND tỉnh cho dừng lại, chờ phần mềm do Bộ triển khai. Phần mềm được xây dựng bằng ngân sách nhà nước tại Trung ương và trang bị miễn phí cho các địa phương.

Việc đó vừa bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong việc sử dụng một phần mềm dùng chung toàn quốc, vừa tiết kiệm kinh phí xây dựng, tránh đầu tư dàn trải, gây lãng phí và có thể dẫn đến những rủi ro không lường trước được trong quá trình khai thác, sử dụng, nhất là việc tích hợp dữ liệu với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc để cung cấp thông tin đầu vào cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sau này.

Do kinh phí triển khai Dự án thí điểm có hạn nên đối với các tỉnh, thành không được chọn triển khai, Cục Công nghệ thông tin sẽ có kế hoạch để triển khai Phần mềm dùng chung và Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch cho các địa phương này trong giai đoạn từ năm 2018 đến hết năm 2019, tùy vào khả năng huy động bổ sung các nguồn vốn khác cho dự án, năng lực đáp ứng của Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp và trong trường hợp các địa phương có nhu cầu có thể tự bố trí được nguồn kinh phí để bảo đảm công tác tập huấn, hướng dẫn triển khai.

Bên cạnh đó, để việc triển khai đạt hiệu quả, Công văn số 345/CNTT-HTTT&CSDL do Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Nguyễn Tiến Dũng vừa ký cho rằng, Sở Tư pháp cần tham mưu cho UBND địa phương bố trí nguồn kinh phí thực hiện một số công việc liên quan.

Cụ thể là tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký hộ tịch, bảo đảm nguồn nhân lực đáp ứng đủ tiêu chuẩn, năng lực làm công tác hộ tịch; trang bị đầy đủ máy tính có kết nối mạng internet cho các công chức làm công tác hộ tịch tại Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện và UBND cấp xã; tạo lập dữ liệu hộ tịch điện tử tại địa phương. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm