Số lượng cấp ủy viên cấp tỉnh, huyện sẽ giảm 5%

(PLVN) - Ngày 18/6, Ban Tổ chức Trung ương thông tin về Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị chỉ đạo và định hướng công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Chỉ thị 35 định hướng phấn đấu tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên, có cán bộ nữ trong ban thường vụ, tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi đối với cấp tỉnh, huyện) từ 10% trở lên. 

Hình minh họa

Hình minh họa

Tỷ lệ cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số phù hợp với đặc điểm, cơ cấu dân tộc và điều kiện cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Cấp ủy, nhất là người đứng đầu phải chủ động và có trách nhiệm chỉ đạo rà soát, đánh giá để đào tạo, sắp xếp cán bộ nữ, cán bộ trẻ, người dân tộc thiểu số vào chức danh tham gia cấp ủy khóa mới; có giải pháp chuẩn bị nguồn cán bộ cả trước mắt và lâu dài.

Chỉ thị 35 nêu rõ số lượng cấp ủy viên và ủy viên ban thường vụ các cấp; giảm khoảng 5% số lượng cấp ủy viên cấp tỉnh, huyện so với số lượng tối đa đã được Trung ương xác định ở nhiệm kỳ 2015-2020. Chủ trương bí thư cấp ủy cấp tỉnh, huyện và các chức danh lãnh đạo cấp trưởng một số ngành không là người địa phương; thí điểm bầu bí thư cấp ủy tại đại hội tiếp tục được thực hiện.

Ngoài ra, các địa phương cũng thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND, bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã ở những nơi có đủ điều kiện. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm