Tăng cường sự thống nhất tư tưởng trong Đảng

(PLVN) - Đó là nhấn mạnh của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tại buổi làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương (LLTW), diễn ra vào ngày 15/10.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu kết luận buổi làm việc

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu kết luận buổi làm việc

Đánh giá cao những kết quả đạt được trong hơn 3 năm qua của Hội đồng  LLTW là “rất tích cực, rất đáng trân trọng”, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Hội đồng LLTW phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, chất lượng tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phục vụ việc xây dựng, hoàn thiện chủ trương, đường lối của Đảng.

Ông Trần Quốc Vượng cũng mong muốn, Hội đồng cần tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, tăng cường sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước. Cùng với đó, nâng cao chất lượng các cuộc hội thảo, trao đổi lý luận với các đảng bạn và các tổ chức nghiên cứu có uy tín trên thế giới để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa Đảng ta với các đảng bạn; thực hiện tốt những nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, những việc theo chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng.

Để nâng cao chất lượng việc soạn thảo các văn kiện trình Đại hội, ông Trần Quốc Vượng đề nghị Hội đồng LLTW tiếp thu ý kiến của Trung ương để hoàn chỉnh dự thảo lần này. Ngoài ra, cần tập trung nghiên cứu các vấn đề phục vụ báo cáo chính trị; cập nhật tình hình quốc tế và khu vực để phân tích một cách sâu sắc và sát thực tế hơn...

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm