Tăng thêm 420 tỷ đồng cho gói hỗ trợ an sinh xã hội do đại dịch COVID-19

(PLVN) - Tính toán mới của Chính phủ cho thấy, gói hỗ trợ người gặp khó khăn do đại dịch COVID -19 sẽ có trị giá 62 nghìn tỷ đồng, tăng 420 tỷ so với dự kiến ban đầu. Đồng thời, Chính phủ cũng làm rõ nguồn chi cho gói hỗ trợ này.

Hộ kinh doanh nhỏ được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng. (Ảnh minh họa)

Hộ kinh doanh nhỏ được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng. (Ảnh minh họa)

Theo tính toán của Chính phủ, gói hỗ trợ sẽ trị giá 62.000 tỷ đồng, tăng 420 tỷ so với dự kiến ban đầu, hỗ trợ dành cho khoảng 20 triệu người của 6 nhóm đối tượng.

Theo Chính phủ, “dự báo trong tháng 4, tháng 5 dịch bệnh còn phức tạp, ước khoảng 2 triệu lao động ngừng việc, mất việc làm; trường hợp dịch bệnh bùng phát mạnh sẽ có khoảng 3,5 triệu lao động ngừng việc, mất việc làm”. 
Cụ thể, người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng háng, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng ngoài mức trợ cấp thường xuyên được hỗ trợ thêm 500 nghìn đồng/người/tháng. Thực hiện chi trả một lần mức hỗ trợ của 3 tháng.

Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định 1 triệu đồng/hộ/tháng. Thực hiện chi trả một lần mức hỗ trợ của 3 tháng.

Người sử dụng lao động trả lương ngừng việc cho người lao động theo khoản 3 Điều 98 của Bộ luật Lao động, trường hợp khó khăn về tài chính được vay không có tài sản bảo đảm tối đa 50% của tiền lương tối thiểu vùng với lãi suất 0% tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Thực hiện cho vay hàng tháng theo tình hình thực tế.

Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không lương với người sử dụng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên thì được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng. Thực hiện chi trả hàng tháng theo tình hình thực tế.

Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và mất việc làm được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng. Thực hiện chi trả hàng tháng theo tình hình thực tế.

Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ được hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ/tháng. Thực hiện chi trả hàng tháng theo tình hình thực tế.

Bên cạnh mức hỗ trợ, người sử dụng lao động và lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải tạm thời nghỉ việc (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) tối đa không quá 12 tháng.

Về nguồn của gói hỗ trợ này, ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ trực tiếp 36 nghìn tỷ đồng. Báo cáo do Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng vừa ký đã làm rõ nguồn chi cho gói hỗ trợ.
Trong đó, Ngân sách Trung ương khoảng 22 - 23 nghìn tỷ đồng lấy từ nguồn tăng thu, kinh phí còn lại năm 2019 là 19 - 20 nghìn tỷ đồng. Số còn lại từ nguồn dự phòng 2020, tiết kiệm chi thường xuyên...

Ngân sách địa phương 13 - 14 nghìn tỷ đồng từ nguồn tăng thu, kinh phí còn lại năm 2019, quỹ dự trữ tài chính, dự phòng ngân sách 2020 và nguồn cải cách tiền lương còn dư…

Ngoài ra, gói hỗ trợ này còn sử dụng khoản hỗ trợ gián tiếp thông qua việc cho phép doanh nghiệp, người lao động dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp để đào tạo lại người lao động (khoảng 3.000 tỷ đồng); cho vay chi trả tiền lương ngừng việc cho người lao động qua Ngân hàng Chính sách xã hội (khoảng 16.000 tỷ đồng).

Cho phép người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 phải thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ sản xuất, kinh doanh, có phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động được hỗ trợ kinh phí từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề nhằm duy trì việc làm cho người lao động theo quy định của Luật Việc làm. Thời gian hỗ trợ tối đa là 3 tháng, mức hỗ trợ tối đa là 1 triệu đồng/tháng đối với từng người lao động.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm