Tạo hành lang pháp lý thuận lợi để người Việt ở nước ngoài về đầu tư

(PLVN) - Chiều 25/7, Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao và Ban Dân vận Trung ương phối hợp tổ chức Hội nghị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN).

Tạo hành lang pháp lý thuận lợi để người Việt ở nước ngoài về đầu tư

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao công tác thể chế hóa Nghị quyết số 36-NQ/TW và Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với NVNONN cùng sự vào cuộc của các Bộ, ngành.

Nhấn mạnh sự tham gia tích cực của các Bộ, ngành đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường triển khai Kết luận số 14-KL/TW ngày 11/11/2011 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động NVNONN, Trưởng Ban Dân vận Trung ương cho rằng, trên cơ sở chủ trương này, nhiều chính sách đã được ban hành nhằm tạo điều kiện ngày càng thuận lợi hơn cho kiều bào. 

Thông tin tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường - Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN – cho biết, cộng đồng 4,5 triệu NVNONN ngày càng ổn định, hội nhập vào xã hội sở tại. Các hội đoàn NVNONN ngày càng được củng cố về mặt tổ chức, đóng vai trò quan trọng trong đoàn kết cộng đồng, giữ gìn và quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc, là cầu nối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và các nước.

Hiện có khoảng 500 hội đoàn NVNONN trên toàn thế giới, bao gồm các hội đoàn người Việt, hội doanh nhân, trí thức, sinh viên, hội đồng hương, các hội theo ngành nghề, sở thích, giới tính... Thời gian gần đây, xu hướng trở về quê hương lập nghiệp của kiều bào thế hệ trẻ cũng ngày càng tăng, kiều bào đã thành lập các mạng lưới kết nối cộng đồng doanh nhân, trí thức trong và ngoài nước như Mạng lưới kiều bào trẻ, Mạng lưới đổi mới sáng tạo…

Bên cạnh đó, cùng với việc vai trò, vị thế và kinh tế đất nước đi lên cũng như sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cộng đồng NVNONN đã thực sự trở thành một nguồn lực quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.  Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Quốc Cường, cộng đồng NVNONN vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như địa vị pháp lý chưa ổn định;  nổi bật là các vấn đề liên quan đến quốc tịch, chính sách thu hút nguồn lực kiều bào... 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi các biện pháp cụ thể để tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và phát huy vai trò của NVNONN là một bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam, là nguồn lực quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao sự quan tâm, tham gia, phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, đặc biệt là trong việc xây dựng các chính sách đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của kiều bào liên quan đến các vấn đề như thường trú, xuất nhập cảnh, mua nhà, quốc tịch, đầu tư…

Thời gian tới, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị các Bộ, ngành quan tâm, giải quyết các vấn đề bà con kiều bào quan tâm, trong đó có rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách và pháp luật tạo hành lang pháp lý thuận lợi để NVNONN về đầu tư, sản xuất, kinh doanh, cống hiến tri thức, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến việc nhập, trở lại quốc tịch; nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ để cộng đồng NVNONN gắn bó hơn với đất nước… 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm