Thành công của Đại hội là khởi đầu cho thời cơ, vận hội mới của Quảng Nam

(PLVN) - Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao; với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc vào chiều 13/10.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã kết thúc thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã kết thúc thành công tốt đẹp

Ban Thường vụ khoá mới gồm 15 người

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XXII gồm 15 đồng chí. Ông Phan Việt Cường tiếp tục được bầu chức vụ Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Lê Văn Dũng, Lê Trí Thanh được bầu chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XXII (nhiệm kỳ 2020-2025). Hội nghị cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí; đồng chí Phan Thái Bình được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XXII.

 Đại hội diễn ra trong 3 ngày

Trong ngày 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII đã tiến hành bầu và có kết quả Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gồm 20 đồng chí. 

Theo đó, đại biểu đương nhiên, ông Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XXII, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam. Đại biểu chính thức, 19 đồng chí: gồm Trần Ánh, Nguyễn Tri Ấn, Võ Xuân Ca, Nguyễn Chín, Huỳnh Thị Thùy Dung, Lê Văn Dũng, Nguyễn Đức Dũng, Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Thanh Hồng, Trần Nam Hưng, Nguyễn Thị Thu Lan, Nguyễn Văn Quang, Lê Thị Minh Tâm, Trần Văn Tân, Lê Trí Thanh, Nguyễn Công Thanh, Phạm Thị Thanh, Lê Trung Thành, Trần Xuân Vinh. Đại biểu dự khuyết 2 đồng chí gồm: Phạm Văn Đốc, Lê Thanh Hưng.

Bên cạnh, đại hội cũng đã thông qua dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tiếp tục nội dung báo cáo tham luận của các địa phương, đơn vị.

Sớm đưa Nghị quyết thành hiện thực sinh động

Trong phiên bế mạc chiều 13/10, ông Phan Việt Cường thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII phát biểu nhận nhiệm vụ.

Theo ông Cường, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao; với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

 Ông Phan Việt Cường tiếp tục được bầu vị trí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Đại hội khẳng định những thành quả to lớn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, phân tích sâu sắc nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém; bổ sung, làm phong phú thêm các bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI. Trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình, nhận định những thời cơ, vận hội mới và những khó khăn, thách thức đan xen; từ đó, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội biểu thị sự thống nhất cao với mục tiêu: “Xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng; cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động xã hội; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, bảo vệ tốt môi trường sinh thái; tăng cường quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; phấn đấu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030”. Đây chính là sản phẩm trí tuệ, thể hiện quyết tâm chính trị cao, niềm tin, trách nhiệm, ý chí, khát vọng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân toàn tỉnh đối với sự phát triển đi lên của Quảng Nam trong giai đoạn mới. 

“Với những kết quả tốt đẹp đó, chúng ta tự hào khẳng định: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội hôm nay tạo tiền đề hết sức quan trọng, là nguồn động viên, cổ vũ toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân chung sức, đồng lòng, nỗ lực vươn lên vì sự nghiệp xây dựng, phát triển Quảng Nam thời gian đến.

Thành công của Đại hội là sự kiện khởi đầu tốt đẹp cho chặng đường sắp đến với những thời cơ, vận hội mới, thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao trong ý chí và hành động của toàn Đảng bộ để đưa Quảng Nam tiếp tục phát triển nhanh, bền vững. Với tinh thần đó, Đại hội tin tưởng các đồng chí đại biểu dự Đại hội hôm nay sẽ lĩnh hội đầy đủ, sâu sắc và trực tiếp là những báo cáo viên, tuyên truyền viên tích cực, là cầu nối quan trọng để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng cần kịp thời triển khai nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa và quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân; khơi dậy ý chí, khát vọng, sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân để sớm đưa Nghị quyết Đại hội thành hiện thực sinh động trong cuộc sống”, ông Cường khẳng định.

Ngoài ra, theo ông Cường, Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên trong Đảng bộ, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo của con người xứ Quảng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, tạo tiền đề vững chắc xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm