Thi hành kỷ luật đảng với Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. HCM

(PLO) - Ngày 30/7/2014, Thành ủy TP. HCM đã có QĐ 3030 QĐ-NS, xử lý đảng viên vi phạm đối với đảng viên Nguyễn Đăng Trừng , Bí thư Đảng Đoàn, Chủ nhiệm Đoàn Luật Sư TP. HCM. 
Quyết định nêu: Từ năm 2012, Đảng viên Nguyễn Đăng Trừng, trong điều hành hoạt động của Đảng đoàn Đoàn Luật sư thành phố đã có nhiều khuyết điểm, xem nhẹ vai trò lãnh đạo của Đảng đoàn đối với hoạt động của Đoàn Luật sư , vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ đảng, vi phạm quy chế làm việc của Đảng đoàn , phong cách lãnh đạo thiếu dân chủ, độc đoán, gia trưởng, vi phạm Quy chế làm việc của Đảng đoàn Luật sư thành phố, vi phạm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, vi phạm Điều lệ Đoàn Luật sư TP. HCM và Quy chế làm việc của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư, gây mất đoàn kết trong nội bộ Đảng đoàn. Tháng 1/2014, đảng viên Nguyễn Đăng Trừng kiểm điểm, xin nhận các khuyết điểm, vi phạm và xin tự phê bình, rút kinh nghiệm trước tập thể Đảng đoàn Đoàn Luật sư thành phố.
Tuy nhiên, từ sau khi kiểm điểm và nhận trách nhiệm trước tập thể Đảng đoàn, đảng viên Nguyễn Đăng Trừng không những không khắc phục các khuyết điểm, vi phạm trước đó mà còn tiếp tục có những vi phạm ngày càng nghiêm trọng hơn như: Không thực hiện nghị quyết, quyết định của tập thể Đảng đoàn, tự ý thay đổi nội dung Đề án Đại hội Đại biểu Đoàn Luật sư thành phố nhiệm kỳ VI ( 2013-2018 ) đã được Đảng đoàn, tập thể Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố quyết định; Lợi dụng chức vụ Chủ nhiệm Đoàn Luật sư, không thông qua Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư kí 04 văn bản để phản bác ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, của Liên đoàn Luật sư Việt Nam; chiếm giữ con dấu của Đoàn luật sư thành phố, gây khó khăn cho hoạt động của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư trong quá trình chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đoàn Luật sư nhiệm kỳ VI, khiến Đại hội bị kéo dài đến nay vẫn chưa tiến hành được, làm ảnh hưởng đến Đại hội Đại biểu Liên đoàn Luật sư Việt Nam. 
Căn cứ vào Khoản 4, Điều 5 và khoản 3, Điều 7 của Quy định số 181- QĐ/ TW ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm, Ban thường vụ Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với đảng viên Nguyễn Đăng Trừng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm