Thủ tướng khuyến khích sự sáng tạo trong huy động nguồn lực xã hội

(PLO) - Tổng chi cho an sinh xã hội năm 2015 khoảng trên 6,6% GDP của nền kinh tế. Qua 3 năm thực hiện chính sách xã hội, điều đáng mừng là nhiều chỉ tiêu, mục tiêu đã đạt và vượt. Theo nhận định chung, đến năm 2020 việc đạt các chỉ tiêu, mục tiêu được đề ra là khả thi.

Nhờ có chính sách an sinh xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số đã được chăm sóc sức khỏe tốt hơn. (Ảnh minh họa)

Nhờ có chính sách an sinh xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số đã được chăm sóc sức khỏe tốt hơn. (Ảnh minh họa)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá như vậy tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 1/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020” diễn ra sáng qua (13/8).
Luôn ưu tiên chính sách xã hội
Báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP đã khẳng định tính đúng đắn và phù hợp của Nghị quyết 15-NQ/TW và cho biết, mặc dù giai đoạn 2012-2015 còn nhiều khó khăn song chính sách xã hội, bảo đảm an sinh xã hội (ASXH) cho người dân luôn được dành sự quan tâm đặc biệt, ưu tiên nguồn lực và tập trung chỉ đạo. 
Nguồn lực xã hội tham gia vào nhiệm vụ đảm bảo ASXH tăng, chủ trương xã hội hóa trong thực hiện các chính sách xã hội, giảm nghèo và ASXH được thực hiện tốt hơn. Hệ thống chính sách, pháp luật tiếp tục mở rộng hơn quyền hưởng và mức hưởng các chế độ ưu đãi xã hội và ASXH cho người dân, đặc biệt trong lĩnh vực việc làm, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Theo Thủ tướng: “Đây là một kết quả đáng mừng, là sự nỗ lực chung của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của cả hệ thống chính trị. Những kết quả đạt được đã góp phần tích cực cải thiện đời sống nhân dân trên các mặt, tăng thêm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ta; góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội của đất nước. Trong khó khăn, chúng ta không giảm đi bất cứ một chính sách, khoản chi nào dành cho ASXH mà còn tăng lên”.
Chú trọng nguồn lực xã hội để thực hiện chính sách xã hội
Với tinh thần như vậy, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải coi việc thực hiện hiệu quả chính sách xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân tiếp tục là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm và phải thực hiện với quyết tâm cao hơn nhằm đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu trên 10 lĩnh vực mà Nghị quyết Trung ương đã đề ra.
“Tất cả đều là lo cho nhân dân. Chúng ta đã nhận thức, đã làm nhưng phải tiếp tục nhận thức tốt hơn, làm tốt hơn. Từ nhận thức tốt để đề cao trách nhiệm, phấn đấu thực hiện”, Thủ tướng nhấn mạnh. Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu cần tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện chính sách trên từng lĩnh vực, chính sách nào phù hợp thì khẳng định và tiếp tục làm cho tốt, vấn đề nào chưa phù hợp thì phải sửa đổi, bổ sung ngay.
Nhấn mạnh việc thực hiện chính sách xã hội là một nhiệm vụ hết sức nặng nề, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, trong điều kiện nguồn lực, ngân sách của Nhà nước còn có hạn, cần phải hết sức quan tâm tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội trong thực hiện hiệu quả các chính sách xã hội. Các địa phương tiếp tục năng động, sáng tạo trong huy động các nguồn lực, nhất là nguồn lực từ xã hội nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách xã hội bên cạnh nguồn lực của Chính phủ dành cho ASXH.
Đến nay cả nước có gần 1,4 triệu người có công đang được hưởng trợ cấp hàng tháng; ngân sách nhà nước dành cho việc thực hiện chính sách người có công tăng dần qua từng năm, đến năm 2014 đã tăng lên trên 31.000 tỉ đồng. Giai đoạn 2012-2015 bình quân mỗi năm tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động; tỉ lệ thất nghiệp chung tiếp tục giảm xuống còn 2,08% năm 2015.
Gần 4 triệu lượt người nghèo được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội với dư nợ khoảng 67.000 tỉ đồng; 8 triệu lượt học sinh được miễn học phí và hỗ trợ chi phí học tập; bình quân mỗi năm có khoảng 4 triệu người nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế; Chương trình 30a đã đầu tư trên 5.700 công trình cơ sở hạ tầng hỗ trợ phát triển sản xuất và phục vụ nhu cầu dân sinh tại các huyện nghèo.
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Bảo đảm tiến độ chuẩn bị phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Bảo đảm tiến độ chuẩn bị phục vụ Đại hội XIII của Đảng

(PLVN) - Chiều 25/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng diễn ra Phiên họp thứ 5 của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng. Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng chủ trì phiên họp.
Đọc thêm