Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: “Trăm điều phải có thần linh pháp quyền“

(PLO) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhắc lại tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh "“Bảy xin Hiến pháp ban hành. Trăm điều phải có thần linh pháp quyền” trong bài phát biểu tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2015 và tổng kết Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” diễn ra tối nay, 9/11.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Báo Pháp luật Việt Nam trân trọng giới thiệu với bạn đọc bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính Trị nước CHXHCN Việt Nam trong Lễ hưởng ứng ngày Pháp luật năm 2015.
Thưa các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 
Thưa quý vị đại biểu!
Thưa đồng chí, đồng bào!
Hôm nay, tôi rất vui mừng dự Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2015 và tổng kết Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Thay mặt Chính phủ, tôi thân ái gửi đến các đồng chí, quý vị đại biểu và đồng bào cả nước lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất. 
 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính Trị nước CHXHCN Việt Nam phát biểu trong Lễ hưởng ứng ngày Pháp luật năm 2015
Thưa đồng chí, đồng bào!
Cách đây tròn 2 năm, ngày 9/11 được công bố chính thức là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật và giáo dục, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong xã hội. Với chủ đề “Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu Dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, trong 2 năm qua, Ngày Pháp luật đã được các bộ, ngành, đoàn thể trung ương, cấp ủy, chính quyền các địa phương tích cực triển khai thực hiện với trọng tâm là triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 và đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. 
Đến nay, chúng ta đã thu được những kết quả quan trọng bước đầu, góp phần thiết thực vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội của đất nước như đã nêu trong các Phóng sự chúng ta vừa xem và Báo cáo của Bộ Tư pháp do đồng chí Thứ trưởng vừa trình bầy.
Thưa đồng chí, đồng bào!
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng Nhà nước pháp quyền, Người từng viết “Bảy xin Hiến pháp ban hành. Trăm điều phải có thần linh pháp quyền”. Ngay sau khi đọc Tuyên ngôn độc lập 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh ngày 20/9/1945 thành lập Ban dự thảo Hiến pháp. 
Tại phiên họp tháng 10/1946, Quốc hội đã thông qua Hiến pháp 1946 - Hiến pháp đầu tiên của nhà nước Việt Nam. Phát biểu trước Quốc hội, Người nhấn mạnh “Chính phủ sẽ cố gắng làm theo đúng 3 chính sách: dân sinh, dân quyền và dân tộc"  trong thực hiện Hiến pháp 1946. 
Theo tư tưởng lập hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp năm 2013 được Quốc hội thông qua đã mở ra không gian mới để chúng ta xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN với tinh thần thượng tôn pháp luật; mọi quyết định của Nhà nước đều phải minh bạch, theo đúng quy định của pháp luật; Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm, bảo vệ quyền tự do, quyền con người, quyền công dân. Người dân có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật và được quyền làm những gì pháp luật không cấm, sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là đột phá hàng đầu trong Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020. Trên thực tế, thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta ngày càng hoàn thiện, từng bước thực thi có hiệu quả và nhận được sự đồng thuận trong xã hội. Thể chế về tổ chức bộ máy nhà nước, quyền con người, quyền công dân có sự chuyển biến khá cơ bản, toàn diện, hài hòa giữa quyền và trách nhiệm, bảo đảm thực thi của Nhà nước theo tinh thần Hiến pháp năm 2013. 
Xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật đã trở thành nội dung chủ yếu trong hoạt động của Chính phủ nhằm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ thực hiện quyền hành pháp của cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực hiện hiệu quả mục tiêu tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vừng hòa hình và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế. 
Tinh thần thượng tôn pháp luật và năng lực vận động Nhân dân chấp hành Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức có chuyển biến tích cực. Người dân có ý thức pháp luật cao hơn, bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của mình; các quyền con người, quyền công dân được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật.
Từ những kết quả bước đầu này, có thể khẳng định, Ngày Pháp luật đã từng bước đi vào cuộc sống, trở thành một sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và giai đoạn 2011-2015, cũng như thành công của Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đồng thời cũng đã góp phần xây dựng hình ảnh nhà nước pháp quyền, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, thực thi quyền làm chủ của người dân, phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là trung tâm, là chủ thể, là nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển.
Tuy nhiên, chúng ta cũng nghiêm túc nhìn nhân rằng việc triển khai Ngày pháp luật trong thời gian qua cũng còn một số hạn chế, đó là tính hình thức, phong trào; tình trạng “đói pháp luật”, con thường pháp luật vẫn còn....
Tình trạng này dường như là nghịch lý so với đòi hỏi của quá trình phát triển kinh tế thị trường và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, khi mà pháp luật bắt đầu gõ cửa từng ngôi nhà và đến từng con người, làm cho việc tìm hiểu để biết pháp luật và sử dụng đúng đắn pháp luật phải trở thành một nhu cầu tất yếu, thiết thân....
Thưa đồng chí, đồng bào và quý vị đại biểu!
Cuộc thi viết Tìm hiểu Hiến pháp là hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật thiết thực, được đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài đã tích cực hưởng ứng. Theo Báo cáo của Bộ Tư pháp, đã có tới gần 5 triệu bài dự thi. Cuộc thi đã góp phần phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung tiến bộ của Hiến pháp 2013, trở thành một phong trào sôi nổi học tập, tìm hiểu và thực hiện Hiến pháp, góp phần xây dựng đồng thuận xã hội trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. 
Thay mặt Chính phủ, tôi biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các đoàn thể nhân dân và đồng bào, đồng chí đồng bào ta cả trong và ngoài nước. Tôi hoan nghênh Bộ Tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan đã có sáng kiến tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp và hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2015. 
Thưa đồng chí, đồng bào!
Buổi lễ hôm nay được tổ chức trong không khí phấn khởi hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đất nước ta đang bước sang giai đoạn phát triển mới, ổn định vững chắc hơn, tăng trưởng cao hơn; dân tộc ta tự tin, chủ động hội nhập vào một thế giới mà quá trình toàn cầu hoá ngày càng sâu rộng; khoa học và công nghệ phát triển rất nhanh, kinh tế thị trường và tiến bộ công bằng xã hội, dân chủ và pháp quyền, hợp tác và đấu tranh vì lợi ích quốc gia, vì hoà bình và phát triển, đồng thời cùng chung tay giải quyết những vấn đề toàn cầu là xu hướng chung của nhân loại. 
Đặc biệt, việc chúng ta chủ động, tích cực tham gia Cộng đồng ASEAN, các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với các đối tác lớn, các khối kinh tế toàn cầu, như Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương đang mở ra nhiều cơ hội cho hợp tác cùng phát triển nhưng cũng tạo ra sự cạnh tranh ngày càng gay gắt. Quốc gia nào có năng lực cạnh tranh cao, với một thể chế chất lượng cao và một nền quản trị quốc gia hiện đại sẽ có nhiều cơ hội để vượt lên, phát triển nhanh và bền vững. 
Nhìn lại gần 30 năm qua, những bước phát triển vượt bậc của đất nước ta đều gắn liền với những đổi mới có tính quyết định về thể chế, bản chất là tăng cường dân chủ. Trong một thể chế chính trị hiện đại, Dân chủ và Nhà nước pháp quyền gắn bó biện chứng, đi liền nhau, là mối quan hệ giữa dân chủ và kỷ cương. Nhà nước pháp quyền phải thượng tôn pháp luật. Pháp luật phải bảo đảm được công lý và lẽ phải....
Điều này đòi hỏi chúng ta phải tích cực hơn nữa trong hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cải cách lập pháp, cải cách tư pháp, cải cách hành chính và đẩy mạnh triển khai Hiến pháp 2013 theo tư tưởng dân chủ, pháp quyền, bảo đảm quyền con người, quyền công dân.
Để Ngày Pháp luật năm 2015 và các năm tiếp theo thực sự thiết thực, hiệu quả, đồng thời phát huy hiệu ứng tích cực của Cuộc thi viết Tìm hiểu Hiến pháp, tôi đề nghị Bộ Tư pháp, các bộ, ngành, đoàn thể trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật theo các định hướng lớn sau đây:  
Thứ nhất, tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp, tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo đảm cụ thể hóa đúng nội dung, tinh thần của Hiến pháp, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm đồng bộ giữa thể chế kinh tế và thể chế chính trị; cấu trúc hợp lý giữa thể chế Nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường và xã hội dân chủ; bảo đảm sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, phát triển con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Triển khai thật tốt các luật, bộ luật mới đặc biệt là Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ luật dân sự, Bộ luật hình sự, Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp...; đẩy mạnh thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Thứ hai: Tạo chuyển biến sâu sắc trong ý thức chấp hành pháp luật, trước hết trong cán bộ, công chức, đảng viên đáp ứng yêu cầu từng bước chuyển hướng chiến lược từ xây dựng pháp luật sang hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu tuân thủ, chấp hành pháp luật; tích cực, chủ động tự học tập, tìm hiểu và nắm vững pháp luật để hướng dẫn, tư vấn, giải thích, thuyết phục và vận động nhân dân chấp hành pháp luật; tuân thủ nghiêm kỷ cương, kỷ luật; nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ; Thực sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư như Bác Hồ đã dạy.
Thứ ba, tập trung đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực pháp luật, pháp chế, tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật trong giai đoạn phát triển mới của đất nước và hội nhập quốc tế.
Bộ Tư pháp phải phối hợp với các Bộ, ngành trong đó hợp tác chặt chẽ với Tòa án nhân dân tối cao trong việc việc đào tạo nguồn thẩm phán, tuyển chọn thẩm phán, với Liên đoàn luật sư Việt Nam trong việc đào tạo đội ngũ luật gia, luật sư giỏi, am hiểu pháp luật quốc tế, thành thạo ngoại ngữ, có đủ năng lực hoạt động trên trường quốc tế để bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, của doanh nghiệp và công dân Việt Nam .
Thưa đồng chí, đồng bào!
Ngày Pháp luật năm 2015 với chủ đề: “Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân” có ý nghĩa rất quan trọng.  Chúng ta phải phấn đấu để mỗi ngày trong năm đều là ngày PL...
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, mỗi người chúng ta bằng những hành động cụ thể, thiết thực, chung tay góp phần đưa Hiến pháp, pháp luật đi vào cuộc sống, xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật trong xã hội, tạo lên sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc vì một nước Việt Nam - dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 
Xin chhúc các quý vị đại biểu, đồng chí, đồng bào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Xin trân trọng cảm ơn./.
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm