Thủ tướng quyết định thay đổi nhân sự

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới quyết định thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Ông Lê Quang Hùng

Ông Lê Quang Hùng

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, thay thế ông Đỗ Đức Duy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, tham gia Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Ông Đỗ Đức Duy đã nhận quyết định điều động, chỉ định của Ban Bí thư, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Chính phủ.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm