Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII họp phiên thứ 6

(PLVN) - Tại phiên họp thứ 6 của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII vừa diễn ra, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Phạm Minh Chính đánh giá cao những ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm của các thành viên của Tiểu ban.

Quang cảnh phiên họp

Quang cảnh phiên họp

Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban đồng thời đề nghị Tổ Biên tập tập trung hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII theo hướng ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, sát tình hình thực tế và có tính khả thi cao.

Theo ông Phạm Minh Chính, dự thảo Báo cáo rút gọn cần chọn vấn đề cụ thể, ngắn gọn để xin ý kiến đại hội cấp cơ sở; đồng thời Tổ Biên tập tập trung định hướng thảo luận, làm sâu sắc hơn dự thảo Báo cáo đầy đủ để xin ý kiến đại hội cấp huyện và cấp tỉnh.

Về phương hướng và từng nhiệm vụ, giải pháp, trên cơ sở tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị Trung ương 11 và ý kiến của các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổ Biên tập cần tiếp tục hoàn thiện nội dung của từng nhiệm vụ, giải pháp, chú trọng khắc phục có hiệu quả những mặt hạn chế, yếu kém đã chỉ ra, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo Báo cáo.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm