Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Không thể để đạo đức xã hội xuống cấp!

(PLVN) -  Hôm qua (10/4), tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt thân mật các vị đại diện Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam, nghe báo cáo tình tình công tác mặt trận năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân đối với lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với các đại biểu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với các đại biểu

Bài học về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Báo cáo tại buổi gặp mặt, ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khẳng định, năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Nhiều vị đại biểu cho rằng, các tầng lớp nhân dân trong cả nước rất phấn khởi trước những kết quả đất nước đạt được trong thời gian qua, nhất là từ Đại hội XII của Đảng đến nay. Đặc biệt là công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng (PCTN), lãng phí, tiêu cực được TƯ Đảng mà đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo quyết liệt, đạt nhiều kết quả đáng mừng, tham nhũng bước đầu được ngăn chặn, đẩy lùi, góp phần tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. 

Hiệu quả của công tác PCTN và cải cách hành chính là hai yếu tố tác động trực tiếp đến cải thiện môi trường đầu tư và mở rộng sản xuất kinh doanh. Công tác kiểm soát quyền lực được đẩy lên một bước, kỷ cương, kỷ luật trong hệ thống chính trị ngày càng được siết chặt.

Ghi nhận, tiếp thu các ý kiến tâm huyết của các thành viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, chưa bao giờ đất nước ta có cơ đồ như ngày nay và bài học vô cùng quý giá là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Nhắc lại lời căn dặn của Bác Hồ “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/Thành công, thành công, đại thành công”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của MTTQ Việt Nam trong việc tăng cường đoàn kết thống nhất, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế, tranh thủ tối đa sự ủng hộ, đoàn kết giúp đỡ của các nước trên thế giới, với tinh thần Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nêu rõ, trước mắt còn nhiều khó khăn, thách thức, không được chủ quan thỏa mãn.

Kỷ luật để cảnh tỉnh, răn đe

Trao đổi về những vấn đề các vị đại biểu quan tâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh PCTN, Đảng ta luôn quan tâm “xây” chứ không phải chỉ có “chống”; “xây” là cơ bản, “chống” là quan trọng. Không ai thích gì việc kỷ luật cán bộ, nhưng phải làm để giữ vững sự nghiêm minh của Đảng để cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, ngăn chặn vi phạm, tiêu cực. Chúng ta đã xây dựng hàng loạt văn bản, như quy định nêu gương, quy định không được “chạy chức, chạy quyền”, không được sửa tuổi,… 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần có cơ chế kiểm soát quyền lực cho tốt, “nhốt quyền lực” vào trong “lồng cơ chế”; kiểm tra ngang, kiểm tra dọc, từ trên xuống, từ dưới lên, nhân dân giám sát, từng đoàn thể phải có cơ chế kiểm tra, giám sát, chống lạm quyền.

Theo kết quả phân tích hàng vạn doanh nghiệp, tình trạng sách nhiễu đã giảm. Chỉ số CPI tăng lên, cho thấy chính quyền các địa phương năng động hơn. Trên 90% số doanh nghiệp tiếp tục duy trì và mở rộng kinh doanh. Mức tăng trưởng kinh tế tăng lên. Điều đó cho thấy, PCTN không phải chỉ là yêu cầu của xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mà chính là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Giảm tham nhũng sẽ thúc đẩy tăng trưởng.

Đối với các vấn đề văn hóa, xã hội, đạo đức, lối sống, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Đảng, Nhà nước ta luôn chú trọng phát triển đồng bộ các lĩnh vực. Càng đi vào kinh tế thị trường càng phải quan tâm các vấn đề xã hội, nhất là giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; không thể để đạo đức xã hội xuống cấp.

Về vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: Đảng, Nhà nước tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo tự do phát triển, không định kiến, không phân biệt. Nhưng lợi dụng tôn giáo, vi phạm pháp luật thì phải ngăn chặn, xử lý nghiêm.

Đối với vấn đề Biển Đông, cần nắm vững quan điểm, đường lối chiến lược lâu dài của Đảng, Nhà nước. Đó là kiên định giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, nhưng phải có phương pháp, cách làm hiệu quả, giữ vững ổn định để phát triển.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm