Tổng cục Chính trị hướng dẫn xét, tặng danh hiệu “Đơn vị văn hóa” trong Quân đội

(PLVN) - Tổng cục Chính trị (TCCT) vừa có Hướng dẫn số 257/HD-CT về việc xét, tặng danh hiệu “Đơn vị văn hóa” trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Hướng dẫn quy định cụ thể đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, quyền hạn xét tặng, quyền lợi, mức tiền thưởng và ngân sách khen thưởng.

Hình minh họa

Hình minh họa

Theo đó, danh hiệu “Đơn vị văn hóa” là hình thức khen thưởng được tiến hành hàng năm xét, tặng tập thể đơn vị cấp cơ sở trong toàn quân, gồm: Lữ đoàn, trung đoàn, tiểu đoàn, đại đội và tương đương.

Danh hiệu được xét, tặng đối với các tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, Phong trào Thi đua Quyết thắng của quân đội; phấn đấu, rèn luyện theo mô hình con người mới Việt Nam; có đời sống văn hóa tinh thần tốt đẹp, lành mạnh, phong phú; chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội; tích cực, chủ động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; doanh trại xanh, sạch, đẹp, nền nếp, chính quy; xây dựng và thực hiện tốt mối quan hệ đoàn kết trong đơn vị và đoàn kết quân dân. 

Tập thể được đề nghị tặng danh hiệu “Đơn vị văn hóa” phải được bình xét từ cơ sở; hội đồng thi đua khen thưởng xem xét, đề xuất; cơ quan chính trị tổng hợp, báo cáo cấp ủy đảng (ban thường vụ) cùng cấp xem xét, quyết định.

Căn cứ quyết nghị của cấp ủy đảng (ban thường vụ), chính ủy, chính trị viên hoặc chỉ huy đơn vị ra quyết định khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng. Mức tiền thưởng“Đơn vị văn hóa” hàng năm tương đương với mức tiền thưởng tập thể “Đơn vị tiên tiến”.

Lãnh đạo TCCT yêu cầu cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện xét, tặng danh hiệu “Đơn vị văn hóa” bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn, hiệu quả. Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 802/HD-CT ngày 12/6/2012 của TCCT về việc xét, tặng danh hiệu “Đơn vị văn hóa” trong Quân đội nhân dân Việt Nam. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Xây dựng bộ máy hướng về người dân

Xây dựng bộ máy hướng về người dân

(PLVN) - Chiều 1/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo các nghị định quy định chi tiết thi hành các nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM và thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng.
Đọc thêm