TP Hồ Chí Minh cần được phân cấp, phân quyền tối đa

(PLO) - Ghi nhận và biểu dương những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của TP HCM trong thời gian qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý về nguyên tắc việc TP HCM cần được phân cấp, phân quyền tối đa, tạo sự chủ động, sáng tạo đối với TP gắn với đề cao trách nhiệm các cấp chính quyền địa phương trong quản lý điều hành kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị nghiên cứu tạo cơ chế đặc thù cho TP Hồ Chí Minh phát triển.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị nghiên cứu tạo cơ chế đặc thù cho TP Hồ Chí Minh phát triển.

Sáng qua (6/9), tại trụ sở Chính phủ, Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP HCM đến năm 2020 và các cơ chế chính sách đặc thù của TP HCM. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ chủ trì cuộc làm việc. 

Khẳng định vai trò quan trọng của TP HCM là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, là đầu tàu của khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, nhất là phát triển kinh tế tư nhân, phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tạo nguồn thu quốc gia… nhưng Thủ tướng cũng cho rằng kinh tế - xã hội của TP HCM còn nhiều tồn tại, hạn chế và thách thức. Vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu đổi mới các cơ chế, chính sách đặc thù cho TP cần đặt ra với “tinh thần bám sát thực tiễn, nhìn thẳng sự thật” , trong đó có những khó khăn, thách thức đối với TP hiện nay và trong thời gian tới, những vấn đề như kết cấu hạ tầng không theo kịp sự phát triển, chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, vấn đề ô nhiễm môi trường và những vấn đề phát sinh về văn hóa, xã hội, đào tạo nguồn nhân lực…

Thủ tướng lưu ý chủ trương chung là đẩy mạnh phân cấp giao quyền để phát huy tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, gắn với trách nhiệm của chính quyền cơ sở, gắn với tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát của Trung ương. Xác định rõ nhiệm vụ gì có thể phân cấp, lĩnh vực nào cần quản lý tập trung thống nhất, làm sao thể hiện tinh thần TP vì cả nước, cả nước vì TP. 

Thủ tướng nhất trí cần rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy hoạch, kế hoạch phát triển trên địa bàn, nhất là tập trung phát triển hạ tầng đồng bộ với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của TP tầm nhìn 2025 – 2030, trong đó cần quy hoạch sử dụng đất có hiệu quả hơn. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các thể chế, chính sách để tăng cường phát triển vùng, liên kết vùng, trong đó tập trung vào liên kết hạ tầng.

Tăng cường huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, chú trọng nguồn vốn đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài trong điều kiện nguồn lực Nhà nước hạn hẹp. Phát triển lĩnh vực xã hội tương xứng với kinh tế, trong đó vấn đề lớn nhất là tập trung đào tạo nguồn nhân lực để TP HCM phải nằm trong nhóm xếp hạng cao nhất, là đầu tàu về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thủ tướng nhất trí cần có cơ chế, chính sách đặc thù để TP HCM phát triển nhanh, bền vững hơn với tinh thần “TP vì cả nước, cả nước vì TP”. Trong đó, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc việc TP HCM cần được phân cấp, phân quyền tối đa, tạo sự chủ động, sáng tạo đối với TP gắn với đề cao trách nhiệm các cấp chính quyền địa phương trong quản lý điều hành kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đối với những vấn đề liên quan đến thẩm quyền Quốc hội thì tổng hợp, đề xuất, những vấn đề mới phát sinh thì xin đề xuất làm thí điểm.

Để tạo điều kiện cho TP HCM, Thủ tướng nêu rõ tinh thần của Ban Cán sự Đảng Chính phủ là ủng hộ đẩy mạnh phân cấp ủy quyền theo hướng cho phép TP thực hiện một số nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của các bộ, ngành trong việc phê duyệt một số dự án, điều chỉnh một số loại quy hoạch, thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ, của Chính phủ trên địa bàn. 

Cho rằng đặc thù của TP HCM đều có 2 mặt, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phân tích: dân số đông nhất cả nước và gia tăng liên tục trong hơn 40 năm, một mặt là nguồn nhân lực cho TP phát triển, mặt khác với mật độ dân số gấp 15-20 lần cả nước hiện nay, cường độ kinh tế (GDP/km2) gấp 30-40 lần cả nước thì nhu cầu về giao thông, cấp nước sạch, xử lý chất thải, trường học, khám chữa bệnh (trên 1 đơn vị diện tích) gấp hàng chục lần cả nước. Giải quyết các vấn đề này đòi hỏi mức độ đầu tư trên 1 đơn vị diện tích cũng gấp hàng chục lần cả nước. Bởi vậy, ông Nguyễn Thiện Nhân đề xuất cơ chế chính sách đặc thù cho TP HCM bao gồm 4 vấn đề chính là tăng cường phân cấp ủy quyền; tự chủ tài chính; trả lương theo năng suất, hiệu quả lao động; kiện toàn ban chỉ đạo vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng TP HCM.
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm