Triển khai “làn sóng” cải cách thứ 3 tại Việt Nam

(PLVN) - Trong 2 ngày 7 và 8/10, Văn phòng Chính phủ (VPCP) tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 (Nghị quyết 68).

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP) Ngô Hải Phan cho biết, tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh. Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm cải cách quốc tế và thực tiễn cải cách của nước ta thời gian qua, ngày 12/5/2020, Chính phủ thông qua Nghị quyết 68. Đây là chương trình cải cách có phạm vi bao phủ rộng nhất từ trước đến nay, được ví như là “làn sóng” cải cách thứ 3 tại Việt Nam.

Chương trình đặt mục tiêu giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025 cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/5/2020 được các bộ, cơ quan thống kê, tính chi phí tuân thủ và công bố lần đầu (trước ngày 31/10/2020). 

Đồng thời, giảm tối đa số lượng văn bản hiện hành có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các văn bản có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên cơ sở các quy định pháp luật, nhất là các văn bản hành chính, thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định của Chính phủ; ngăn chặn việc phát sinh những quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp và gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân.

Nghị quyết 68 cũng hướng tới cải cách mạnh mẽ khâu tổ chức thực hiện các quy định nhằm bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong các hoạt động của các cơ quan hành chính và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Ông Ngô Hải Phan nhấn mạnh, Hội nghị tập huấn là rất quan trọng để chính thức bắt tay vào triển khai Nghị quyết 68. Tại Hội nghị, các đại biểu đã được hướng dẫn thực hiện các nghiệp vụ cần thiết để thực hiện Nghị quyết 68 như kiểm soát hoạt động thống kê, tính chi phí tuân thủ và cắt giảm, đơn giản quy định kinh doanh; tham gia ý kiến, thẩm định đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; phản ánh, kiến nghị và góp ý về phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh; tham vấn quy định kinh doanh và chi phí tuân thủ. 

 

 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm