Triển khai Nghị quyết Trung ương 8 phải phù hợp với từng đối tượng

(PLO) -Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị, quá trình tổ chức học tập, tuyên truyền nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XII) phải coi trọng tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Sáng nay (23/11), Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng (Hội nghị TƯ 8) theo hình thức trực tuyến tại 74 điểm cầu trên toàn quốc.

Mục tiêu của Hội nghị nhằm cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn cho lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương nắm vững những nội dung cơ bản của Hội nghị TƯ 8; vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cơ quan, đơn vị; tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; sớm đưa các nội dung của Hội nghị TƯ 8 của Đảng vào cuộc sống.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII có tầm quan trọng vì các nghị quyết, quy định, kết luận tại Hội nghị Trung ương 8 là những vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng.

“Tham dự Hội nghị lần này là cán bộ chủ chốt từ cấp huyện trở lên và ở nhiều địa phương có sự tham dự của các đồng chí cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn. Do vậy, việc các đồng chí đến họp đông đủ tại các điểm cầu trong cả nước và chất lượng của cuộc họp này là thể hiện trách nhiệm nêu gương về học tập Nghị quyết Trung ương trong toàn Đảng”- ông Trần Quốc Vượng nói, đồng thời đề nghị các đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe báo cáo viên trình bày, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn địa phương, đơn vị mình.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội nghị.

Sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu các nghị quyết, quy định, kết luận cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương, đơn vị mình. Quá trình tổ chức học tập, tuyên truyền nghị quyết phải coi trọng tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng. Cùng với đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể phải quyết liệt đưa Nghị quyết vào cuộc sống, trong đó phải thực hiện ngay Quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tin tưởng, với tinh thần và trách nhiệm cao, với quyết tâm của các cấp ủy, các tổ chức đảng, cán bộ chủ chốt các cấp, sau Hội nghị này, việc triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, quy định, kết luận của Hội nghị Trung ương 8 trong toàn quốc sẽ đạt được hiệu quả cao./. 

 Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe những nội dung chính của Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và thông báo một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng, do ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu.Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ giới thiệu Kết luận số 37-KL/TW “về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019”. Ông Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giới thiệu Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm