Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh đồng thời là Giám đốc Sở Nội vụ

(PLVN) - Ngày 28/5, Bí thư tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động và bổ nhiệm Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Quyết Tiến, đồng thời là Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký, trao quyết định cho đồng chí Vũ Quyết Tiến. Ảnh: baoquangninh.vn

Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký, trao quyết định cho đồng chí Vũ Quyết Tiến. Ảnh: baoquangninh.vn

Chúc mừng ông Vũ Quyết Tiến với hai trọng trách, Bí thư Quảng Ninh nhấn mạnh, thực tiễn của tỉnh Quảng Ninh cho thấy mô hình cơ quan tổ chức - nội vụ cấp huyện đã triển khai thành công từ trong năm 2018 và mô hình này đang phát huy hiệu quả rất tốt. Quảng Ninh tiếp tục đột phá thực hiện mô hình này ở cấp tỉnh cho thấy phù hợp với xu thế khách quan.

Đồng thời, tiếp tục khẳng định nỗ lực của tỉnh Quảng Ninh trong việc cụ thể hóa Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cũng như Nghị quyết 56 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy chính trị, hành chính Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nhấn mạnh vai trò con người – yếu tố quyết định thành công, Bí thư Quảng Ninh nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, vì vậy nhiệm vụ thời gian tới của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ rất lớn.

"Phải đổi mới công tác tổ chức cán bộ của hệ thống chính trị toàn tỉnh theo hướng nguồn nhân lực chung từ tỉnh đến cơ sở. Coi việc đổi mới, toàn diện đồng bộ công tác cán bộ là khâu đột phá, then chốt để nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng" - Bí thư Quảng Ninh nhấn mạnh.

Điều này đòi hỏi phải đổi mới quy trình thi tuyển, tuyển dụng, sử dụng cán bộ của cả hệ thống chính trị theo mô hình nguồn nhân lực chung, một trong những giải pháp để đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị toàn tỉnh thực sự khoa học, dân chủ, tiếp cận được những thành tựu tiên tiến của khoa học quản lý nguồn nhân lực khu vực công của các nước trên thế giới và phù hợp với quy định của pháp luật, của Đảng.

Cùng với đó, phải thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ và tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực nội vụ, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức của 2 cơ quan phải phát huy tốt tinh thần đoàn kết, sáng tạo tập trung nâng cao chất lượng từ quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh, đáp ứng yêu cầu về xây dựng đội ngũ cán bộ có đầy đủ phẩm chất, năng lực, trình độ cho những giai đoạn tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Quyết Tiến bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh khi cá nhân được tin tưởng giao trọng trách lớn, đồng thời hứa quyết tâm cùng với tập thể Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng chuyên mục
Chúng ta cần một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân

Chúng ta cần một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân

Chủ nghĩa xã hội là gì và đi lên chủ nghĩa xã hội bằng cách nào? Đó là điều mà chúng ta luôn luôn trăn trở, suy nghĩ, tìm tòi, lựa chọn để từng bước hoàn thiện đường lối, quan điểm và tổ chức thực hiện, làm sao để vừa theo đúng quy luật chung, vừa phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam
Đọc thêm