Tuyên Quang: Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

(PLVN) - Các tỉnh Ninh Bình, Tuyên Quang vừa triển khai công tác cán bộ của địa phương. Theo đó, công bố, trao quyết định cho nhiều nhân sự, lãnh đạo mới tại nhiều đơn vị.

Ngày 24/2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang Nguyễn Hồng Thắng trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nhân sự tại Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Theo đó, ông Nguyễn Hưng Vượng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhận công tác tại Ban Dân vận Tỉnh ủy và được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. 

Như vậy, Tuyên Quang đã thực hiện thí điểm Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh theo Kết luận số 34-KL/TW ngày 7/8/2018 của Bộ Chính trị và Văn bản số 10557-CV/BTCTW ngày 19/2/2020 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng.

Cùng ngày, HĐND tỉnh Tuyên Quang cũng tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về công tác cán bộ.

Theo các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực HĐND, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Tăng Thị Dương được điều động đến nhận công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang.

Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thành Hưng được điều động tới nhận công tác tại Sở Y tế, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế, giao quyền Giám đốc Sở Y tế.

 Ông Đinh Công Toản nhận quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Nội vụ

* Tại Ninh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Điến đã dự và chỉ đạo Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Nội vụ. 

Theo quyết định, Thành ủy viên, Bí thư Thành ủy Tam Điệp Đinh Công Toản thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Tam Điệp nhiệm kỳ 2015 – 2020 để giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 24/2/2020.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm