Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự HĐND 3 địa phương

(PLVN) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm nhân sự HĐND các tỉnh Gia Lai, Yên Bái, Hà Nam.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự HĐND các tỉnh Gia Lai, Yên Bái, Hà Nam.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự HĐND các tỉnh Gia Lai, Yên Bái, Hà Nam.

Tại Nghị quyết số 1021/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Châu Ngọc Tuấn, kể từ ngày 24/9/2020.

Tại Nghị quyết số 1020/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Dương Văn Trang, kể từ ngày 24/9/2020.

Tại Nghị quyết số 1028/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Bùi Văn Hoàng, kể từ ngày 6/10/2020.

Tại Nghị quyết số 1029/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Đặng Thanh Sơn, kể từ ngày 6/10/2020.

Tại Nghị quyết số 1026/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Văn Đồng, kể từ ngày 6/10/2020.

Tại Nghị quyết số 1027/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với bà Lê Thị Thanh Hà, kể từ ngày 6/10/2020.

Tại Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Vũ Quỳnh Khánh, kể từ ngày 2/10/2020.

Tại Nghị quyết số 1022/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Triệu Tiến Thịnh, kể từ ngày 2/10/2020.

Cùng chuyên mục
Khai trừ ra khỏi Đảng đối với  bà Hồ Thị Kim Thoa

Khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Hồ Thị Kim Thoa

(PLVN) - Ngày 2/12/2020, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng để xem xét, thi hành kỷ luật bà Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương. 
Đọc thêm