Vang mãi tinh thần và khí phách Ðiện Biên Phủ

(PLVN) - Trong những ngày tháng năm lịch sử, cùng với cả nước, Ðảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Ðiện Biên đang có nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 66 năm Ngày chiến thắng Ðiện Biên Phủ.
 Chiến thắng vĩ đại “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Ảnh tư liệu

Năm 1954, trên đại ngàn Tây Bắc đất nước, quân và dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đạp bằng mọi khó khăn thử thách, đập tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ mạnh nhất Đông Dương của thực dân Pháp và can thiệp của đế quốc Mỹ, dựng lên mốc son chói lọi trong dòng chảy lịch sử dân tộc, đồng thời làm “chấn động địa cầu”, tác động mạnh đến phong trào đầu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Nhân dân đã, đang và sẽ nhớ đến với lòng trân trọng, tự hào và biết ơn sâu sắc về công lao to lớn của Ðảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại; cùng biết bao người con ưu tú của dân tộc đã hi sinh anh dũng, làm nên chiến thắng vĩ đại “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Thắng lợi đó là sự kết tinh của nhiều nhân tố, trước hết đó là thắng lợi của chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Ðảng. Ðó còn là thắng lợi của việc phát huy cao độ truyền thống đại đoàn kết, ý chí quyết chiến, quyết thắng của dân tộc Việt Nam trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Thời gian đã lùi xa nhưng tinh thần và khí phách Ðiện Biên Phủ vẫn vang mãi muôn đời.

 Di tích lịch sử mang tinh thần và khí phách Ðiện Biên Phủ.

Phát huy truyền thống Ðiện Biên Phủ anh hùng và thực hiện lời căn dặn của Ðại tướng Võ Nguyên Giáp trong dịp tỉnh Ðiện Biên kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Ðiện Biên Phủ: “Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cựu chiến binh, bà con các dân tộc tỉnh Ðiện Biên phải đem tinh thần của chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ vào công cuộc xây dựng tỉnh Ðiện Biên giàu mạnh; phải làm thế nào để mỗi làng, bản, công trường, nhà máy, đơn vị đều có tinh thần chiến thắng Ðiện Biên Phủ…”, Ðảng bộ và nhân dân các dân tộc Ðiện Biên đã ra sức xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp, vững bước phát triển cùng với các địa phương trên cả nước trong sự nghiệp đổi mới do Ðảng khởi xướng và lãnh đạo.

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, sự nỗ lực không ngừng vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp, sự ủng hộ và đồng thuận của nhân dân cùng chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn thách thức; quyết tâm thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu nên đã đạt được những thành tựu to lớn và đáng tự hào.

 Điện Biên ngày một giàu đẹp, vững bước phát triển 

Ðến nay các chỉ tiêu cơ bản về phát triển  kinh tế - xã hội so với các tỉnh trong vùng đều đạt ở mức khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó đặc biệt chú trọng tái cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, với trọng tâm là rà soát, sắp xếp, tổ chức lại sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng chuỗi cung ứng giá trị… bước đầu đạt kết quả quan trọng.

Công tác xây dựng Ðảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trọng tâm là việc xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 18/18 nhóm chỉ tiêu chủ yếu của Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra cơ bản đạt và vượt.

Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đại bộ phận người dân nông thôn, góp phần quan trọng cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống vất chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 30,67% vượt mục tiêu nghị quyết đề ra; quốc phòng được bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Viết tiếp những thành công đó, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Ðiện Biên tiếp tục khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương để tạo ra bứt phá mới, phát triển kinh tế - xã hội nhanh hơn nhịp độ phát triển chung của cả nước, cải thiện rõ rệt và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông; đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống nhân dân. Gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.

Với tinh thần và khí phách Ðiện Biên Phủ, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Điện Biên sẽ nỗ lực đưa Ðiện Biên trở thành tỉnh phát triển trung bình khá trong vùng trung du, miền núi phía Bắc và là một trong những trung tâm du lịch của vùng.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm