Xây dựng đội ngũ cán bộ y tế “vừa hồng vừa chuyên”

(PLO) - Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2015, kế hoạch năm 2016 và nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn 2016-2020 của ngành y tế sáng qua (15/1), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh đến yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ y tế “vừa hồng vừa chuyên”; vừa có năng lực, tay nghề vừa có y đức tốt, hết lòng phục vụ người bệnh, phục vụ nhân dân.

Ảnh VGP

Ảnh VGP

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh từ cơ sở
Biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu và những kết quả khá toàn diện mà ngành y tế đạt được, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định ngành y tế đã có bước tiến dài trong lĩnh vực chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đóng góp quan trọng vào thành quả phát triển chung của đất nước.
Đề cập tới mục tiêu cuối cùng là chăm sóc và bảo vệ tốt hơn nữa sức khỏe nhân dân, Thủ tướng mong muốn ngành y tế cần tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt công tác y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Tập trung chỉ đạo thường xuyên, liên tục đối với công tác y tế dự phòng, chủ động ứng phó, phòng chống với các loại dịch bệnh.
Trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, phải thực hiện đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền cho người dân về các biện pháp tự bảo vệ sức khỏe cho tới y tế dự phòng, khám chữa bệnh, chăm sóc y tế. Chủ động phối hợp với các bộ, ngành hữu quan triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, ngăn ngừa dịch bệnh từ các nguồn thực phẩm không đảm bảo. 
Nâng cao hơn nữa năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác khám chữa bệnh cho nhân dân từ tuyến cơ sở ở cấp xã, phường cho tới tuyến Trung ương, tuyến cuối, gắn liền với đó là thực hiện hiệu quả các giải pháp giảm quá tải bệnh viện. 
Quan tâm thúc đẩy xây dựng các bệnh viện vệ tinh; nâng cấp, đầu tư trang thiết bị y tế cho các bệnh viện, cập nhật, ứng dụng mạnh kỹ thuật, công nghệ cao vào khám chữa bệnh, chăm sóc y tế cho nhân dân; gắn kết chặt chẽ các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện với các bệnh viện tuyến trung ương, tuyến cuối. 
Thực hiện tốt công tác bao phủ bảo hiểm y tế
Thủ tướng đề nghị ngành y tế quan tâm đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ y tế “vừa hồng vừa chuyên”; vừa có năng lực, tay nghề, trình độ chuyên môn giỏi vừa có y đức tốt, hết lòng phục vụ người bệnh, phục vụ nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt công tác bao phủ bảo hiểm y tế, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đã được đề ra cho năm 2016 cũng như cho cả giai đoạn 2016-2020. 
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy cải cách hành chính liên quan đến công tác khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế. Cùng với bảo hiểm y tế, phải thực hiện tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế theo thị trường.
Thủ tướng lưu ý, cần tiến hành tổng kết, đánh giá toàn diện chiến lược về dân số - kế hoạch hóa gia đình. Đánh giá cụ thể những kết quả đạt được, những vấn đề về chất lượng dân số, những vấn đề nảy sinh để xây dựng các chính sách phù hợp liên quan đến dân số, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của đất nước. 
Đồng thời, tiếp tục quan tâm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, trong đó trước hết phải rà soát thể chế, cơ chế, chính sách; tiếp tục cập nhật, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những vi phạm cũng như kịp thời biểu dương các điển hình tiên tiến, nhân rộng các cách làm hay, mô hình tốt trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. 
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm