Xây dựng nền quốc phòng toàn dân: Phát huy vai trò nòng cốt của Quân đội

(PLVN) - Để chuẩn bị xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, hôm qua (23/5) tại Hà Nội, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Quân ủy Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Nhấn mạnh những ưu điểm nổi bật của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp, ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, vai trò nòng cốt của Quân đội đã được phát huy tốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng chiến đấu của toàn quân được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; ban hành các chiến lược, đề án, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Sau khi chỉ ra một số bất cập, hạn chế và những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Thường trực Tiểu ban Văn kiện đề nghị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo tổng kết những mô hình hay, sáng tạo trong thực hiện Cương lĩnh, nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Trong thời gian tới tập trung chỉ đạo khắc phục có hiệu quả những hạn chế, bất cập, tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm