Yêu cầu xử lý dứt điểm việc cổ phần hoá Hãng phim Truyện Việt Nam

(PLO) - Sáng 14/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình - Phó Trưởng ban Chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng, Trưởng đoàn Kiểm tra đã chủ trì cuộc họp thông báo kết quả kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) tại Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL).

Yêu cầu xử lý dứt điểm việc cổ phần hoá Hãng phim Truyện Việt Nam

Theo đoàn kiểm tra, Bộ VHTT&DL đã hệ thống hoá, công bố, công khai, cập nhật 207 thủ tục hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia, trong đó cấp Trung ương gồm Tổng cục, Cục và Văn phòng Bộ là 89, cấp tỉnh là 100, cấp huyện 15 và cấp xã là 3 thuộc 14 lĩnh vực về thủ tục hành chính có liên quan đến công tác quản lý của ngành.

Bộ đã thực hiện hướng dẫn thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức trong phạm vi toàn Bộ. Tổng số cơ quan, tổ chức, đơn vị năm 2016 có trách nhiệm tổ chức việc kê khai là 86 (theo đầu mối do Bộ quản lý); tổng số người phải kê khai 2.230 người. Trong quá trình kê khai không có người nào được yêu cầu làm rõ việc kê khai và xác minh tài sản, thu nhập.

Từ năm 2016 đến 30/9/2017, Bộ VHTT&DL đã tiến hành 19 cuộc thanh tra về công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị và công tác quản lý nhà nước về thu, chi tài chính, thực hiện 7 cuộc thanh tra về trách nhiệm người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện Luật PCTN, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót. Hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập, công tác chuyển đổi vị trí công tác, công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sở…

Đánh giá về công tác PCTN tại Bộ VHTT&DL, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình nêu rõ, kết quả kiểm tra cho thấy, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ VHTT&DL đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hoá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN. Công tác kiểm tra Đảng được tăng cường. Chú trọng xây dựng thể chế, chính sách phát triển du lịch được, công tác cải cách hành chính, quản lý và tổ chức lễ hội, hoạt động thể dục thể thao...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, giải pháp khắc phục của Bộ VHTT&DL trong công tác PCTN như một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng hiệu quả còn thấp, sản phẩm văn hoá còn chưa đáp ứng nhu cầu giải trí chưa thực sự làm người dân hài lòng, việc quản lý đất đai, tài sản trên đất trong việc sử dụng, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ còn hạn chế.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Ban Cán sự Đảng Bộ VHTT&DL cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến về tồn tại, hạn chế đã chỉ ra, chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng cơ quan, đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém, xây dựng kế hoạch khắc phục, thực hiện các giải pháp đã đề ra. Đặc biệt, yêu cầu Bộ VHTT&DL xử lý dứt điểm một số vụ việc nổi cộm của ngành như: Việc cổ phần hoá Hãng phim Truyện Việt Nam trong năm 2018; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai tại số 8 Nguyễn Trung Trực, quận 1, TPHCM, trả lại đúng quy hoạch và công năng của khu đất này.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đề xuất miễn phí xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai

Đề xuất miễn phí xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai

(PLVN) - Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề xuất Quốc hội cho phép bổ sung nguồn chi trả xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai từ Quỹ bảo hiểm y tế để bảo đảm mục tiêu dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.
Đọc thêm