Từ 10/3, nhiều công chức Hà Nội phải làm việc thứ 7

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung mới ban hành quyết định, nhiều cơ quan tổ chức trên địa bàn làm việc vào sáng thứ bảy hàng tuần, trừ ngày lễ, ngày tết và ngày nghỉ khác theo quy định.

Từ 10/3, nhiều công chức Hà Nội phải làm việc thứ 7

Quy định mới có hiệu lực từ thứ 7 tuần tới, tức 10/3.

Theo Quyết định, những đơn vị sẽ đi làm sáng thứ 7 gồm các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Lao động, Thương binh và Xã hội; Xây dựng; Tư pháp; Giao thông Vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quy hoạch - Kiến trúc; Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các phường, thị trấn.

Các cơ quan của Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại thành phố cũng sẽ tổ chức làm việc vào thứ bảy hàng tuần.

Các tổ chức hành chính trực thuộc sở, cơ quan ngang sở như các Chi cục và tổ chức tương đương, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các quận, huyện, thị xã thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, giám đốc các sở và thủ trưởng các cơ quan ngang sở quyết định về làm việc vào sáng thứ bảy hàng tuần.

Giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan ngang sở chưa làm việc sáng thứ bảy được căn cứ nhu cầu thực tế của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, đề xuất UBND thành phố quyết định bổ sung các cơ quan làm việc vào sáng hoặc cả ngày thứ bảy.

Cán bộ, công chức làm thứ bảy được nghỉ bù, trường hợp cơ quan không bố trí nghỉ bù đủ số thời gian thì phải trả lương làm thêm giờ.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm