20 luật sư bị xóa tên vì vi phạm đạo đức nghề nghiệp

(PLO) - Thống kê của Liên đoàn Luật sư Việt Nam (LĐLSVN) cho thấy, từ giữa năm 2009 đến hết năm 2013, LĐLSVN đã nhận được 277 trường hợp khiếu nại, tố cáo đối với LS, chủ yếu liên quan đến vi phạm đạo đức trong hành nghề LS.

20 luật sư bị xóa tên vì vi phạm đạo đức nghề nghiệp

Tuy nhiên, chưa có trường hợp khiếu nại, tố cáo nào đủ cơ sở, chứng cứ để chuyển sang xử lý hình sự nên các Đoàn LS chỉ có thể xử lý kỷ luật các LS vi phạm các qui tắc về đạo đức nghề nghiệp bằng các hình thức khác nhau, trong đó xóa tên khỏi danh sách 20 LS. Dù vậy, ở một số Đoàn, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chậm trễ, gây bức xúc cho người khiếu nại, ảnh hưởng đến uy tín của LS.
Để phòng chống tiêu cực trong hoạt động hành nghề LS, cùng với nhiều giải pháp, Liên đoàn kết hợp cơ chế giám sát đối với hoạt động hành nghề LS, nghiêm minh trong xử lý kỷ luật LS theo qui định về xử lý kỷ luật LS, khắc phục tình trạng tùy tiện trong xử lý, hạn chế xử lý oan đối với LS. Đồng thời, đấu tranh với các hành vi cục bộ, tiêu cực, nhũng nhiễu để bảo vệ quyền hành nghề LS. 
Các LS phải tham gia khóa học bắt buộc về Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp LS Việt Nam (được Liên đoàn cấp chứng chỉ). LĐLSVN cũng đã xây dựng đề án “phòng chống tiêu cực trong hoạt động hành nghề LS” và đang được hoàn chỉnh để có thể thực hiện trong thời gian tới./.TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm