Bắc Giang hưởng ứng Ngày Pháp luật, công bố Cổng thông tin điện tử PBGDPL tỉnh

(PLVN) -Hưởng ứng các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật năm 2020, chiều ngày 9/11/2020, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến ở 03 cấp phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 9/11, công bố khai trương Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Giang và quán triệt việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

Bắc Giang hưởng ứng Ngày Pháp luật, công bố Cổng thông tin điện tử PBGDPL tỉnh

Đồng chí Lê Ánh Dương - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh dự và chủ trì Hội nghị; dự Hội nghị ở điểm cầu chính còn có đồng chí Lâm Thị Hương Thành - Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo ban, đơn vị thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban thuộc HĐND; đại diện lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, công chức pháp chế tại các Sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, đại biểu của thành phố Bắc Giang. Điểm cầu cấp huyện và cấp xã có Đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND; đại diện lãnh đạo và 01 công chức tại các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND cấp huyện; báo cáo viên pháp luật cấp huyện và công chức thuộc UBND cấp xã; tuyên truyền viên pháp luật.

Đồng chí Lê Ánh Dương Phó Bí thư Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu khai mạc và phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 9/11.

 

 

 

Phát biểu khai mạc và phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 9/11, đồng chí Lê Ánh Dương Phó Bí thư Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã khái quát sự ra đời của Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 9/11 đó là ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946, là bản Hiến pháp của nền dân chủ đầu tiên của Nhà nước ta, cũng như nêu mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Ngày Pháp luật đã và đang thẩm thấu trong đời sống, đến với từng người dân, trở thành sự kiện chính trị- pháp lý quan trọng; góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; đóng góp vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, của tỉnh Bắc Giang nói riêng cũng như thành công của Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Để Ngày Pháp luật năm 2020 và các năm tiếp theo thực sự thiết thực, có chất lượng, hiệu quả theo nội dung, tinh thần Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân và để tiếp tục lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong cán bộ, Nhân dân, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Ngày Pháp luật theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật; trước hết cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên phải gương mẫu tuân thủ, chấp hành pháp luật; tích cực chủ động học tập, tìm hiểu và nắm vững pháp luật để hướng dẫn, tư vấn, giải thích, thuyết phục và vận động nhân dân chấp hành pháp luật; tuân thủ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ và tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Ngày pháp luật gắn với đổi mới nội dung, hình thức triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

 Khai trương Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Giang.

Ứng dụng công nghệ thông tin và đa dạng hóa các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật là nhiệm vụ quan trọng được Bộ Tư pháp, UBND tỉnh Bắc Giang chú trọng chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện thông qua việc ban hành các Chương trình, Đề án và văn bản khác. Cũng tại Hội nghị, UBND tỉnh đã công bố khai trương chính thức Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Giang, đây chính là điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật 9/11 năm nay. Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật sẽ đăng tải đầy đủ, toàn bộ các văn bản chỉ đạo, nhân lực thực hiện, tài liệu tuyên truyền và các hoạt động PBGDPL từ trung ương đến cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Hồng Tuyến - Vụ trưởng Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp quán triệt, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật .

Cũng là nội dung hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp về triển khai thi hành một số Luật được Quốc hội ban hành năm 2020, tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Hồng Tuyến - Vụ trưởng Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp quán triệt, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Tiến sĩ, luật sư Nguyễn Văn Điệp - Nguyên Phó giám đốc Học viện Tòa án quán triệt, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án.

Ngày Pháp luật năm nay tiếp tục là một điểm nhấn cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh, tạo bước chuyển biến mới cho công tác này và sẽ có sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, nhắc nhở, giáo dục chúng ta ý thức tôn trọng pháp luật, để không chỉ là một ngày, mà phấn đấu sẽ là 365 ngày trong một năm mọi tổ chức, cá nhân tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật theo khẩu hiệu "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật". 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm