Bắc Giang: Tiếp tục rà soát án có điều kiện thi hành

(PLVN) -Theo Cục THADS Bắc Giang, tháng 3 này, các cơ quan THADS trên địa bàn sẽ tiếp tục rà soát đối với danh sách án có điều kiện thi hành liên quan đến số lượng tiền phải thi hành lớn, án tồn nhiều năm; tăng cường hướng dẫn tổ chức thi hành những vụ việc có vướng mắc tại Chi cục THADS các huyện, thành phố.

Bắc Giang: Tiếp tục rà soát án có điều kiện thi hành

Cục THADS cũng sẽ thực hiện kiểm tra toàn diện Chi cục THADS huyện Yên Dũng; thực hiện tự kiểm tra nội bộ tại Cục. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo về THADS; không để đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài gây bức xúc hoặc đơn thư vượt cấp, khiếu kiện đông người...ảnh hưởng đến trật tự xã hội tại địa phương. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Chi cục THADS thực hiện kế hoạch tự kiểm tra; việc tổ chức thực hiện các nội dung kết luận, kiến nghị của VKSND.

Đồng thời, thực hiện tốt việc tiếp nhận đơn yêu cầu, thụ lý và tổ chức thi hành đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý kho vật chứng; tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa các ngành liên quan theo quy định; nâng cao chất lượng và tiến độ công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, chỉ đạo giải quyết những vụ án lớn, phức tạp. 

Cùng chuyên mục
Cục THADS Thừa Thiên Huế: Giao ban trực tuyến tháng 5

Cục THADS Thừa Thiên Huế: Giao ban trực tuyến tháng 5

(PLVN) - Vừa qua, Cục THADS tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức họp trực tuyến giữa Lãnh đạo Cục, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã và thành phố Huế để  đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ và đưa ra phương hướng kế hoạch trong thời gian tới.
Đọc thêm