Bạc Liêu: Đẩy nhanh tiến độ thi hành án liên quan đến tín dụng, ngân hàng

(PLVN) - Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Cục Thi hành án dân sự (THADS) Bạc Liêu xác định trong những tháng cuối của năm 2019.

Hình minh họa

Hình minh họa

Cục THADS Bạc Liêu cho biết, từ ngày 01/10/2018 đến ngày 30/4/2019, các cơ quan THADS đã giải quyết xong 4.042 việc trên tổng số việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 51,85%. Đã giải quyết xong 101.647.555 nghìn đồng trên tổng số tiền có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 14,93%. Công tác phối hợp với Tòa án, Viện kiểm sát được tiến hành nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình giải quyết án, đặc biệt là những án khó khăn, vướng mắc cần đưa ra xem xét ngay.

Công tác hướng dẫn nghiệp vụ tiếp tục được chú trọng, bảo đảm thực hiện nghiêm Quy trình  hướng dẫn nghiệp vụ. Mọi khó khăn, vướng mắc của các Chi cục đã được Lãnh đạo Cục chỉ đạo, cho ý kiến xử lý kịp thời; đã tổ chức họp Hội đồng Chấp hành viên để thống nhất xử lý nhiều vụ việc còn nhiều vướng mắc của Chi cục.

Về công tác tiếp công dân được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện bảo đảm đúng quy định. Cục Thi hành án dân sự đã thực hiện việc tổ chức thường trực tiếp công dân tại trụ sở Cục, và các Chi cục trực thuộc. Tính đến ngày 30/4/2019, toàn ngành đã tiếp 195 lượt công dân; giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền nên không có tình trạng bức xúc, khiếu kiện kéo dài.

Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thi hành án đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Trong 7 tháng đầu năm 2019, số đơn khiếu nại, tố cáo đã nhận là 07 đơn. Kết quả, đã giải quyết xong 07/07 đơn, đạt tỷ lệ 100%. 

Đặc biệt trong tháng 4, Cục đã tổ chức thành công Hội nghị đánh giá kết quả giải quyết vụ việc THADS liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, qua đó đánh giá những mặt được, chưa được để tìm giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành những bản án này trong thời gian tới.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức tiếp tục được quan tâm. Cục đã thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với công chức, người lao động. Triển khai chỉ đạo của Tổng cục về việc rà soát kiện toàn bổ sung lãnh đạo, quản lý. Trong những tháng đầu năm không có công chức, người lao động vi phạm bị xử lý kỷ luật.

Những tháng cuối năm, Cục THADS cho biết, sẽ tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019. Thường xuyên chỉ đạo các Chi cục trực thuộc và tổ chức thực hiện có hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ THADS theo chỉ tiêu được giao, đồng thời tiếp tục tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ thi hành án đối với những việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng; không để xảy ra sai phạm, thiếu sót trong hoạt động THADS; nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ theo hướng sâu sát, cụ thể và xác định rõ trách nhiệm, thời gian hoàn thành.

Cục và các đơn vị thuộc Cục tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, phân loại, xử lý và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật; Tập trung chỉ đạo giải quyết triệt để đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng thời hạn, đúng trình tự, thủ tục và nội dung theo quy định của pháp luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra toàn diện và theo chuyên đề.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa, hỗ trợ trực tuyến thi hành án nhằm đáp ứng tốt yêu cầu của người dân; thực hiện đầy đủ nghiêm túc chế độ báo cáo, thống kê theo định kỳ; các báo cáo theo chuyên đề, đột xuất, đảm bảo kịp thời, chất lượng. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm