Bạc Liêu tập huấn nghiệp vụ Chứng thực bản sao điện tử

(PLVN) - Từ ngày 23/3/2021 đến ngày 26/3/2021 tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tổ chức 08 lớp tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.


Bạc Liêu tập huấn nghiệp vụ Chứng thực bản sao điện tử

Lớp tập huấn dành cho hơn 220 đại biểu là lãnh đạo, công chức Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp thuộc Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, công chức Tư pháp - Hộ tịch và công chức Văn thư lưu trữ của cấp xã.

Tại các lớp tập huấn, đại biểu được nghe báo cáo viên giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; phương thức khai thác thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính; việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; giới thiệu về dịch vụ công Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Tại các lớp tập huấn đã triển khai đầy đủ, kịp thời các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; qua đó, nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ đối với đội ngũ công chức về phương thức sử dụng công nghệ thông tin và chữ ký số cá nhân chuyên dùng trong giải quyết, phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trong tổ chức thực hiện dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia… 

Đồng thời, nâng cao nhận thức của công chức trong việc tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và giúp cho công chức làm công tác Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia nắm được quy trình thực hiện chứng thực trên môi trường mạng./. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm