Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự Thái Nguyên phát huy vai trò trong giải quyết các vụ án lớn

(PLVN) -Tại Thái Nguyên, ngày 1/4 đã diễn ra Hội nghị trực tuyến triển khai công tác của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh.

Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự Thái Nguyên phát huy vai trò trong giải quyết các vụ án lớn

Thực hiện Chương trình công tác 2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên, ngày 1/4 Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác của Ban Chỉ đạo THADS cấp tỉnh, cấp huyện năm 2021 và triển khai Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 25/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Dự Hội nghị Đồng chí Đặng Xuân Trường – Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo THADS tỉnh; Đại diện lãnh đạo các cơ quan mời gồm: Ban Nội chính, ban Pháp chế , Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Trại Giam Phú Sơn 4, Cục C10 Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thái Nguyên; lãnh đạo cấp huyện, thị, cơ quan THADS tại các điểm cầu…

Báo cáo Tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự năm 2020 cho biết, năm 2020, trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát, kinh tế xã hội đất nước có nhiều khó khăn, số thụ lý mới về tiền tăng đột biến (137,62%), song với những giải pháp phù hợp, hiệu quả, Ban Chỉ đạo THADS cấp tỉnh, cấp huyện đã tiếp tục thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT/BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC, kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo THADS, ban hành đầy đủ kế hoạch công tác, duy trì quy chế làm việc, quan hệ làm việc và chế độ thông tin báo cáo.

 

Ban Chỉ đạo THADS hai cấp cũng đã làm tốt chức năng tham mưu cho UBND cùng cấp chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong THADS trên địa bàn; giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong việc phối hợp; chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế việc thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Toàn tỉnh (10/10 đơn vị) đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao, đạt 87,29% về việc và 52,37% về tiền. Việc thi hành các vụ việc liên quan đến thu hồi tiền, tài sản cho ngân sách Nhà nước, các vụ việc phức tạp, kéo dài, các vụ việc trọng điểm, các vụ việc liên quan đến các khoản nợ của các tổ chức tín dụng được tập trung chỉ đạo giải quyết. Có thể nói, hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS hai cấp ngày càng đi vào nề nếp, tiến bộ, góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác THADS trên địa bàn.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ rõ: Việc ban hành Kế hoạch công tác năm của Ban Chỉ đạo THADS một số địa bàn còn chậm, chưa đi vào nề nếp. Việc duy trì Quy chế làm việc có lúc, có nơi còn hình thức; Một số Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự cấp huyện chưa được quan tâm hỗ trợ kinh phí; Công tác kiểm tra hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh chưa được thực hiện theo đúng Kế hoạch công tác năm 2020. 

Năm 2021, Ban Chỉ đạo THADS Thái Nguyên sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Điều 173, Điều 174 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi bổ sung năm 2014) về trách nhiệm của UBND cấp tỉnh, cấp huyện trong công tác THADS và các văn bản liên quan; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong THADS trên địa bàn; giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong việc phối hợp; chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế việc thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; bảo đảm 10/10 cơ quan THADS trên địa bàn hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS được giao trong năm 2021. (80% về việc, 41,1% về tiền). 

Tiếp tục đưa hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS trên địa bàn ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của Ban Chỉ đạo THADS 

Các cơ quan THADS – Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo THADS cùng cấp phải tích cực, bám sát, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, nâng cao năng lực tham mưu, tích cực, chủ động tham mưu giúp đồng chí Chủ tịch UBND và Ban Chỉ đạo THADS cùng cấp thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo THADS.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến vào nội dung báo cáo tổng kết, nhằm bổ sung, rút kinh nghiệm những việc đã, đang và chưa làm được trong công tác của Ban Chỉ đạo THADS cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020, qua đó để tìm ra những phương hướng, giải pháp tháo gỡ những hạn chế còn tồn tại để đẩy mạnh, góp phần vào hoạt động Ban Chỉ đạoTHADS cấp tỉnh, cấp huyện năm 2021.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm