Bàn giao nhiệm vụ quản lý việc xây dựng, thực hiện hương ước từ Bộ Tư pháp sang Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(PLO) - Bộ Tư pháp vừa  diễn ra lễ bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước giữa Bộ Tư pháp và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL). 

Thứ trưởng 2 Bộ ký biên bản bàn giao.

Thứ trưởng 2 Bộ ký biên bản bàn giao.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu và Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy chủ trì buổi lễ với sự tham dự của một số đơn vị thuộc 2 Bộ.

Xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên cả nước

Báo cáo nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục và pháp luật (PBGDPL) Bộ Tư pháp Đỗ Xuân Lân cho biết, nhiệm vụ này được Bộ trưởng Bộ Tư pháp giao cho Vụ PBGDPL từ năm 2013. Trong phạm vi trách nhiệm được giao, Vụ PBGDPL đã tham mưu, giúp Lãnh đạo Bộ Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên cả nước. Hàng năm đều xác định nội dung và hoạt động của nhiệm vụ này trong Kế hoạch công tác của Bộ Tư pháp và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Sở Tư pháp triển khai nhiệm vụ. 

Bộ Tư pháp cũng chú trọng hướng dẫn, giải đáp kịp thời những vướng mắc của địa phương trong quản lý, thực hiện xây dựng hương ước, quy ước. Bộ đã ban hành nhiều Công văn đề nghị các Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, yêu cầu thực hiện sửa đổi, bổ sung các hương ước, quy ước nhằm loại bỏ các quy định trái đạo đức, phong tục, tập quán, phân biệt đối xử với phụ nữ trong hương ước, quy ước. Bộ còn tích cực hoàn thiện thể chế chính sách về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và tiến hành kiểm tra, khảo sát, tổng kết thực tiễn về công tác này. 

Nêu những nhiệm vụ được bàn giao từ Bộ Tư pháp sang Bộ VHTT&DL, ông Lân cho biết cụ thể là nhiệm vụ chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, theo dõi, quản lý nhà nước công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên phạm vi toàn quốc theo Quyết định 22/2018/QĐ-TTg; nhiệm vụ chủ trì thực hiện việc rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước nhằm xóa  bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ; nhiệm vụ phối hợp, tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện các quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở nói chung và Pháp lệnh thực hiện dân chủ xã, phương, thị trấn năm 2004 nói riêng có liên quan đến hương ước, quy ước với ý nghĩa là nội dung của dân chủ ở cơ sở. 

Đề xuất một số công việc cần thực hiện đối với các cơ quan liên quan, ông Lân cũng cho biết về phía Vụ sẽ đề xuất Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành văn bản bãi bỏ một số Thông tư hiện hành, đồng thời cam kết đơn vị sẽ phối hợp với các cơ quan kiểm tra, kiến nghị việc xử lý hương ước, quy ước vi phạm do có nội dung trái pháp luật, xâm phạm các quyền con người, quyền công dân.

Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ VHTT&DL 

Đề cập đến vai trò to lớn của hương ước, quy ước trong quản lý xã hội tại cộng đồng dân cư, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu nêu bật một số kết quả đạt được của công tác xây dựng và thực hiện hương ước thời gian qua. Theo đó, công tác này góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư trong tự quản của cộng đồng, góp phần tích cực trong việc điều chỉnh những mối quan hệ nội bộ trong phạm vi thôn, làng, tổ dân phố… Để đảm bảo phù hợp mục đích, tính chất của công tác xây dựng và thực hiện hương ước và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của 2 Bộ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước cho Bộ VHTT&DL. 

Cùng với sự phát triển của đất nước, hệ thống pháp luật đã tương đối hoàn thiện thì cần xem xét vai trò của hương ước trong tình hình mới nhưng không có nghĩa là hạn chế vai trò của hương ước bởi có những lĩnh vực sẽ dễ dàng thực hiện hơn nếu nội bộ các cơ quan, đơn vị thỏa thuận được với nhau. Đồng thời, Thứ trưởng Hiếu tin tưởng rằng, dưới sự quản lý nhà nước của Bộ VHTT&DL, công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước sẽ ngày càng bài bản, hiệu quả, duy trì được thuần phong mỹ tục, phát huy được vai trò của hương ước, quy ước trong cộng đồng dân cư. Khẳng định bàn giao không phải là “chấm dứt” mà trong phạm vi khả năng trách nhiệm được giao, Thứ trưởng Hiếu cho biết Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ VHTT&DL để thực hiện nhiệm vụ này.

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy nhận thức rõ đây là nhiệm vụ gắn với chức năng, nhiệm vụ của ngành Văn hóa nhưng do mới nhận bàn giao nên có nhiều bỡ ngỡ, khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, Thứ trưởng thể hiện quyết tâm của Bộ VHTT&DL là sẽ nỗ lực hết mình, huy động sự vào cuộc của các địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tạo sự chuyển biến mới trong xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Để làm được điều đó, Thứ trưởng Thủy mong muốn Bộ Tư pháp sẽ chia sẻ kinh nghiệm và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ VHTT&DL để thực hiện tốt công tác này, nhất là trong tập huấn nghiệp vụ, cách thức tập trung được nguồn lực.


TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm