Ban hành Kế hoạch phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Bộ TN&MT

(PLVN) -Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ký kế hoạch phối hợp thực hiện công tác giữa hai Bộ năm 2019.

Việc ban hành Kế hoạch nhằm thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp số 648-QCPH/BTP-BTNMT ngày 28/2/2019 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về phối hợp công tác giữa hai Bộ. Đồng thời Kế hoạch cũng là căn cứ để 2 Bộ chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, tổ chức đánh giá việc thực hiện công tác phối hợp năm 2019.

Theo đó, 8 hoạt động trọng tâm trong công tác phối hợp là: xây dựng pháp luật và thẩm định VBQPPL; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, pháp điển và hợp nhất VBQPPL; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; công tác bồi thường Nhà nước; bổ trợ tư pháp; đăng ký giao dịch bảo đảm; thi hành án dân sự. Các hoạt động này phải được giao cho các đầu mối cụ thể, đảm bảo khả thi, tiết kiệm kinh phí, phát huy tối đa nguồn lực của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ đồng thời thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, xác định thứ tự ưu tiên theo yêu cầu công tác năm của 2 Bộ. 

Cùng chuyên mục
Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Giao thông vận tải

Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Giao thông vận tải

(PLVN) -Ngày 8/7, Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) tại Bộ Giao thông & vận tải (GTVT). Tiếp và làm việc với Đoàn có Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cùng đại diện một số đơn vị thuộc Bộ.
Đọc thêm