Ban hành Sổ tay hướng dẫn kỹ năng PBGDPL cho thanh, thiếu niên

(PLVN) - Bộ Tư pháp đã tổ chức biên soạn, in và phát hành Sổ tay hướng dẫn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên đến Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh, Phòng Tư pháp cấp huyện và Tủ sách pháp luật một số đơn vị cấp xã của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hình minh họa

Hình minh họa

Thực hiện Kế hoạch số 652/KH-BTP ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2018, Bộ Tư pháp đã tổ chức biên soạn, in và phát hành Sổ tay hướng dẫn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên đến Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh, Phòng Tư pháp cấp huyện và Tủ sách pháp luật một số đơn vị cấp xã của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sổ tay gồm ba phần: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên; Một số kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên; Hệ thống các văn bản liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên. 

Thanh, thiếu niên nước ta chiếm khoảng 28% dân số cả nước; là lực lượng xã hội to lớn, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để phát huy vai trò của lực lượng xã hội quan trọng này, việc đào tạo, bồi dưỡng đoàn viên, thanh, thiếu niên phát triển toàn diện có ý nghĩa rất quan trọng và được xác định là nhiệm vụ chiến lược lâu dài, trong đó giáo dục ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật là một nội dung cấu thành quan trọng trong hoạt động giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ Việt Nam.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm