Ban Nội chính Trung ương và Bộ Tư pháp ký Quy chế phối hợp công tác

(PLO) -Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương và Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về việc thực hiện nhiệm vụ trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và công tác tư pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan diễn ra sáng nay (24/11).

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương và Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương và Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp.

Phát biểu tại lễ ký Quy chế, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc khẳng định đây là sự kiện quan trọng, tạo cơ sở pháp lý cho việc tăng cường, nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa Ban Nội chính Trung ương và Bộ Tư pháp, góp phần thực hiện tốt nhiệm cụ của mỗi cơ quan.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại lễ ký kết.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cũng tin tưởng rằng, việc thực hiện tốt Quy chế này sẽ góp phần quan trọng để Ban Nội chính Trung ương thực hiện nhiệm vụ của mình trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng; góp phần giúp Bộ Tư pháp thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng hứa sẽ quan tâm, chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp thực hiện tốt các nội dung của Quy chế, đáp ứng được yêu cầu đã đặt ra và phối hợp với Ban Nội chính Trung ương để giải quyết các vấn đề phát sinh.

Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tại lễ ký kết.

Mục đích của việc phối hợp là nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Quốc hội, Chính phủ những chủ trương, quan điểm, định hướng lớn của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tổ chức và hoạt động của ngành Tư pháp. Nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện chủ trương, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, về tổ chức và hoạt động của ngành Tư pháp.

Toàn cảnh lễ ký kết.

Hai bên thống nhất sẽ thực hiện phối hợp thông qua các phương thức: tổ chức các đoàn liên ngành và cử cán bộ phối hợp; cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan; tổ chức các cuộc họp. Vụ Cơ quan nội chính (Vụ 4), Ban Nội chính Trung ương và Văn phòng Bộ Tư pháp là đầu mối giúp lãnh đạo hai cơ quan xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện chi tiết; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quy chế này, định kỳ hàng năm lãnh đạo hai cơ quan.

 
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Tránh bỏ sót người thuộc diện được trợ giúp pháp lý

Tránh bỏ sót người thuộc diện được trợ giúp pháp lý

(PLVN) -Tránh bỏ sót người thuộc diện được trợ giúp pháp lý (TGPL) khi họ cần giúp đỡ pháp lý, tạo cơ chế linh hoạt hỗ trợ các địa phương thực hiện công tác TGPL là những đề xuất của UBND TP Hà Nội sau thời gian thực hiện Đề án đổi mới công tác TGPL trên địa bàn TP.
Đọc thêm