Bảo đảm cấp biển số “xanh” đúng đối tượng

(PLO) - Sáng 26/4, ông Đỗ Đức Hiển, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Tư pháp – đã chủ trì cuộc họp báo công tác tư pháp quý I năm 2017. Theo đó, ông Đỗ Đức Hiển cho biết, thông tư về quy trình đăng ký xe còn một số điểm chưa thống nhất dẫn đến việc có thể mở rộng đối tượng cấp biển số xe nền màu xanh, chữ và số màu trắng cho xe hoạt động nghiệp vụ, phục vụ công tác bảo đảm an ninh.

Bảo đảm cấp biển số “xanh” đúng đối tượng

Chánh Văn phòng Bộ Đỗ Đức Hiển cho biết: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát các quy định về việc thực hiện đăng ký, cấp biển số xe ô tô, xe máy. Ngày 16/02/2017, Bộ Tư pháp đã có công văn đề nghị Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành có liên quan đến việc thực hiện đăng ký, cấp biển số xe ô tô, xe máy. 

Theo đó, các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến việc thực hiện đăng ký, cấp biển số xe ô tô, xe máy, gồm: 01 Luật (Luật Giao thông đường bộ) và 08 Thông tư, trong đó có 02 Thông tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính, 02 Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, 04 Thông tư do Bộ trưởng do Bộ Công an ban hành.

Chánh Văn phòng Bộ Đỗ Đức Hiển thông tin hoạt động tư pháp quý I-2017 cho báo chí

Qua rà soát, các nội dung liên quan trực tiếp đến việc thực hiện đăng ký, cấp biển số xe ô tô, xe máy, chủ yếu tập trung vào 02 Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành là Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe và Thông tư số 41/2016/TT-BCA ngày 12/10/2016 của Bộ Công an về quy trình đăng ký xe. 

Cụ thể, trong Thông tư số 15/2014/TT-BCA còn một số điểm chưa có sự thống nhất dẫn đến việc có thể mở rộng đối tượng cấp biển số xe nền màu xanh, chữ và số màu trắng cho xe hoạt động nghiệp vụ, phục vụ công tác bảo đảm an ninh. 

Theo ông Hiển, trên cơ sở kết quả rà soát, để bảo đảm sự nhất quán giữa các VBQPPL liên quan đến đăng ký, cấp biển số xe ô tô, xe máy, Bộ Tư pháp đã có kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Công an phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi Thông tư số 15/2014/TT-BCA theo hướng quy định cụ thể đối tượng cấp biển số xe ô tô, xe máy, nhất là đối với các đối tượng được quy định tại điểm a khoản 6 Điều 31 Thông tư số 15/2014/TT-BCA nhằm phù hợp với mô hình tổ chức mới của Bộ Công an theo Nghị định số 106/2016/NĐ-CP; bảo đảm đúng loại hình, đối tượng và nguồn gốc từ ngân sách nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu thực tiễn công tác.

Ngoài ra, Bộ Tư pháp cũng kiến nghị với Thủ tướng đề nghị Bộ Công an tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định mới của Thông tư số 41/2016/TT-BCA, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 về quy định quy trình đăng ký xe, nhất là các quy định về cấp biển số xe mới, đổi, cấp lại đăng ký, biển số xe, đăng ký sang tên di chuyển xe, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe và quy định bỏ việc chuyển đổi hệ biển số trắng sang biển số xanh và ngược lại. 

Toàn cảnh buổi họp báo

Liên quan đến công tác tư pháp quý I vừa qua, ông Hiển thông tin, trong công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đã tích cực phối hợp với các cơ quan của Chính phủ, Quốc hội hoàn thiện để trình tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV thông qua đối với 3 dự án luật và 1 dự thảo Nghị quyết; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 3/4 văn bản, đang tiếp tục hoàn thiện để trình Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại; đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo các kế hoạch triển khai thi hành các luật sắp có hiệu lực thi hành: Luật Đấu giá tài sản, Luật Tiếp cận thông tin. 

Bộ cũng đã thẩm định 41 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, 22 đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và 24 điều ước quốc tế; đã kiểm tra 903 văn bản của các Bộ, ngành, địa phương; bước đầu phát hiện 16 văn bản sai về nội dung và đã ra 16 thông báo đối với các văn bản sai nói trên. Hiện nay, có 13 văn bản đã xử lý, các văn bản còn lại đang trong quá trình xử lý theo quy định...

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm