Bình Định: Nâng cao chất lượng phân loại và tổ chức thi hành án

(PLVN) -8 tháng đầu năm 2020, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Bình Định và các Chi cục đã chủ động xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác năm 2020, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương để triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu nhiệm vụ, công tác được giao.

Bình Định: Nâng cao chất lượng phân loại và tổ chức thi hành án

Theo đó, các cơ quan THADS trong toàn tỉnh bám sát kế hoạch công tác trong suốt 8 tháng năm 2020, tập trung cao độ công tác giải quyết việc THA, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và chấp hành viên trong thực hiện nhiệm vụ công tác. Các cơ quan THADS Bình Định đạt kết quả về việc là 60,31%, về tiền đạt tỷ lệ 12,51%. Về công tác THA hành chính, các cơ quan THADS tỉnh thi hành xong 02 vụ việc, số vụ việc tiếp tục theo dõi là 08 vụ việc. 

Bên cạnh đó, Chi bộ Đảng các cơ quan THADS trong tỉnh tiếp tục được tăng cường cả về số lượng và chất lượng hoạt động; thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trong đơn vị. Để chuẩn bị cho Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Chi bộ Đảng các cơ quan THADS trong tỉnh Bình Định đã và đang tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Ngoài ra, công tác tổ chức, cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm; công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo… đều được các cơ quan THADS tỉnh chú trọng tăng cường. 

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Cục THADS tỉnh Bình Định tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; tiếp tục rà soát, phân loại và có kế hoạch tổ chức THA đối với các vụ việc có điều kiện thi hành. Nâng cao chất lượng hướng dẫn nghiệp vụ; tập trung nguồn lực giải quyết các vụ việc liên quan đến thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, án tín dụng, ngân hàng; nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính chính xác trong phân loại và tổ chức thi hành án. 

Tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài; chủ động xử lý kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế xảy ra các trường hợp khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp làm phức tạp tình hình. Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật tố tụng hành chính năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, bảo đảm theo dõi việc thi hành án đối với 100% bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính có nội dung theo dõi.   

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tiêu cực, tham nhũng; thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp, Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tổ chức cán bộ, giới thiệu nhân sự để quy hoạch, bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo các cơ quan THADS; làm tốt công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo THADS.

Qua đó, Cục THADS tỉnh đề nghị Bộ Tư pháp, Tổng Cục THADS xem xét cấp kinh phí đầu tư xây dựng lại trụ sở làm việc, kho vật chứng cho Chi cục THADS thị xã An Nhơn và Chi cục THADS thành phố Quy Nhơn; xây dựng kho vật chứng cho các cơ quan THADS chưa có kho tang vật. Ban hành quy định chế độ luân chuyển cán bộ; kinh phí đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị và kỹ năng chuyên môn cho các cán bộ trong quy hoạch; thường xuyên tổ chức tập huấn kỹ năng nghề nghiệp cho các chức danh trong cơ quan THADS để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Cục cũng đề nghị Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Định thường xuyên chỉ đạo các cơ quan có liên quan của tỉnh phối hợp với cơ quan THADS trong công tác THADS, nhất là tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức THADS. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm