Bình Định: Thi hành xong gần 5200 việc

(PLVN) -Cục THADS Bình Định cho biết, 10 tháng 2020, trong số có điều kiện, đã thi hành xong là 5.192 việc, tăng 107 việc với số tiền hơn 178 tỷ đồng.

Bình Định: Thi hành xong gần 5200 việc

Cục THADS Bình Định cho biết: 10 tháng năm 2020, tổng số việc phải giải quyết của Bình Định là 9.248 việc, tăng 36 việc (tăng 0,58% so với cùng kỳ năm 2019; trong số có điều kiện thi hành là 7.662 việc, đã thi hành xong là 5.192 việc, tăng 107 việc (tăng 2,1%) so với cùng kỳ năm 2019; đạt tỉ lệ 68,89%. Về tiền: tổng số giải quyết là 1.964 tỷ 576 triệu 832 nghìn đồng; trong số có điều kiện thi hành là 914 tỷ 302 triệu 079 nghìn đồng đã thi hành xong: 178 tỷ 399 triệu 710 nghìn đồng, tăng 76 tỷ 657 triệu 589 nghìn đồng (tăng 75,34%) so với cùng kỳ năm 2019; đạt tỉ lệ 20,65% (tăng 9,85%) so với cùng kỳ năm 2019. 

Cũng theo Cục THADS, mặc dù từ đầu năm đến nay số việc và tiền thụ lý mới tiếp tục tăng; số việc, tiền tồn đọng qua nhiều năm, chưa có điều kiện thi hành ngày càng nhiều; nhiều vụ án giá trị phải thi hành rất lớn nhưng tài sản bảo đảm giá trị quá nhỏ hoặc có tình trạng pháp lý phức tạp hoặc người phải thi hành án không có điều kiện thi hành; ý thức chấp hành bản án, quyết định của người phải thi hành án chưa cao; tình hình dịch, bệnh Covid -19 bùng phát mạnh ở nhiều địa phương trong nước và kéo dài đến nay, đã ảnh hưởng lớn đến việc triển khai, tổ chức thi hành án dân sự của tỉnh nhưng trong 10 tháng đầu năm 2020, các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cố gắng, tập trung tổ chức thi hành án, chủ động bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đã triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, hiệu quả các chỉ đạo của Tổng cục THADS, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện đạt chỉ tiêu được giao, kết quả thi hành xong về việc đạt 68,89%, về tiền đạt 20,65%.

Công tác tổ chức, cán bộ luôn được củng cố kiện toàn; kỷ cương, kỷ luật hành chính không ngừng được tăng cường; công tác theo dõi thi hành án hành chính tiếp tục được triển khai thực hiện đảm bảo; công tác hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ, công tác kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; công tác tiếp công dân, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Có được kết quả nói trên, trước hết là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Cục, Chi cục, sự nỗ lực phấn đấu của công chức, sự chỉ đạo kịp thời của Ngành cấp trên, của Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, tạo điều kiện cho các cơ quan THADS trong tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm