Bộ Tư pháp đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước

(PLVN) -Bộ Tư pháp vừa ra Quyết định số 532/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề chào mừng Đại hội Đảng, Đại hội Công đoàn các cấp Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Theo đó, phong trào thi đua theo chuyên đề được phát động với với chủ đề Cán bộ, công chức viên chức, các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Tư pháp ra sức thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng, Đại hội Công đoàn các cấp Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực của Bộ, huy động sức mạnh tổng hợp của các đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt các phong trào thi đua “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, thi đua bứt phá, hiệu quả, về đích sớm lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống (28/8/1945 – 28/8/2020) và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V”. Các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua nâng cao chất lượng chuyên môn, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực được giao của Bộ Tư pháp.

Tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, phong trào thi đua xây dựng cơ quan văn hóa “ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả”; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Đồng thời phát động phong trào thi đua thiết thực đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động triển khai thực hiện với khí thế sôi nổi, phát huy tinh thần sáng tạo.  

Cùng chuyên mục
Đọc thêm