Bộ Tư pháp đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính

(PLO) - Theo kết quả vừa được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình công bố, Bộ Tư pháp đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính cấp Bộ, cơ quan ngang Bộ năm 2012 (PAR INDEX 2012) với chỉ số đạt 82,47%.

Bộ Tư pháp đứng đầu bảng xếp hạng  chỉ số cải cách hành chính

Cùng ở nhóm đạt kết quả PAR INDEX tốt là các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải. 
Chỉ số cải cách hành chính được xác định để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả triển khai cải cách hành chính hàng năm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. 
PAR INDEX được đánh giá là bộ công cụ quan trọng để theo dõi, đánh giá hoạt động cải cách hành chính được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực, gồm: cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách hành chính công và hiện đại hóa nền hành chính.
Trên cơ sở tự đánh giá, chấm điểm của các Bộ và các tỉnh (đã được Bộ Nội vụ xem xét, công nhận hoặc điều chỉnh) và kết quả điều tra Xã hội học, Bộ Nội vụ đã xây dựng Báo cáo chi tiết tổng hợp kết quả xác định PAR INDEX 2012 trong đó có phân tích sự biến động của các Chỉ số thành phần, những điểm mạnh, điểm yếu của từng Bộ, từng tỉnh trong việc triển khai cải cách hành chính trên từng lĩnh vực, tiêu chí. 
Kết quả PAR INDEX 2012 của các Bộ được chia làm 4 nhóm: tốt, khá, trung bình, thấp. Nhóm kết quả tốt có chỉ số trên 80% có 4 Bộ, trong đó Bộ Tư pháp đứng đầu với PAR INDEX là 82,47%. Nhóm kết quả khá đạt chỉ số từ 76% đến 80% có 7 Bộ, cơ quan ngang Bộ. Nhóm kết quả trung bình đạt chỉ số từ 70% đến 75% có 4 Bộ, cơ quan ngang Bộ. Nhóm kết quả thấp có 4 Bộ,  Bộ Y tế đứng cuối với PAR INDEX là 64,78%.
Kết quả PAR INDEX 2012 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng được chia 4 nhóm: tốt, khá, trung bình, thấp. Nhóm kết quả tốt đạt chỉ số trên 80% có 19 tỉnh, thành phố, thành phố Đà Nẵng đứng đầu với PAR INDEX là 87,14%. Nhóm kết quả khá đạt chỉ số từ 70% đến dưới 80% có 33 tỉnh, thành phố. Nhóm kết quả trung bình đạt chỉ số từ 67,68% đến dưới 70% có 05 tỉnh. Nhóm kết quả thấp đạt chỉ số từ 62,58% đến dưới 67,68% gồm 06 tỉnh, Điện Biên thấp nhất với kết quả PAR INDEX 62,58%.
Theo nhận định chung, PAR INDEX đã phản ánh khách quan, trung thực kết quả thực hiện cải cách hành chính của các Bộ, các tỉnh năm 2012 và là nguồn thông tin quan trọng giúp các Bộ, các tỉnh nhận biết được những mặt mạnh, yếu trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2012, từ đó có tác động tích cực đến công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong các năm tiếp theo.                    
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
VPĐD Báo Pháp luật Việt Nam tại Đông Nam Bộ đem "Đêm hội trăng rằm" đến cho trẻ em phường An Hòa (Đồng Nai)

VPĐD Báo Pháp luật Việt Nam tại Đông Nam Bộ đem "Đêm hội trăng rằm" đến cho trẻ em phường An Hòa (Đồng Nai)

(PLVN) - Được sự chấp thuận của Ban biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, với mong muốn mang đến cho các em một mùa Trung thu ý nghĩa, ngày 30/9, Văn phòng đại diện Báo Pháp luật Việt Nam tại Đông Nam Bộ phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” cho hơn 500 em nhỏ tại Phường An Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai.
Đọc thêm