Bộ Tư pháp: Giới thiệu nhân sự tái ứng cử tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(PLVN) -Sáng 13/8, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị Ban cán sự đảng và tập thể Lãnh đạo mở rộng giới thiệu nhân sự tái ứng cử ủy viên chính thức tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì Hội nghị. 

Bộ Tư pháp: Giới thiệu nhân sự tái ứng cử tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã quán triệt tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự tái ứng cử tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo các nội dung của Kết luận số 75-KL/TW ngày 30/5/2020 của Ban Chấp hành Trung ương về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Thông báo số 40-TB/TBNS ngày 31/7/2020 của Tiểu ban nhân sự về việc giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng thời thông báo tiểu sử và nhận xét, đánh giá của Ban cán sự đảng đối với nhân sự được tái ứng cử.

 

Qua đó, Thứ trưởng yêu cầu các cán bộ chủ chốt phát huy tinh thần trách nhiệm, thông qua danh sách nhân sự tái cử bảo đảm khách quan trên cơ sở đánh giá trình độ, phẩm chất đạo đức, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

Sau khi lắng nghe các ý kiến phát biểu đại diện cho Đảng ủy, các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội và đại diện của các đơn vị đối với nhân sự tái ứng cử, các đại biểu đã thống nhất thành phần Ban kiểm phiếu gồm 06 đồng chí và tiến hành lấy ý kiến bằng hình thức bỏ phiếu kín. Với tinh thần khách quan, dân chủ, Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp, chặt chẽ, công khai, minh bạch và đúng quy định. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm