Bộ Tư pháp họp Ban Chỉ đạo 35 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(PLVN) -Chiều 29/7, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo 35 của Bộ Tư pháp về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Bộ Tư pháp họp Ban Chỉ đạo 35 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Theo báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm của Ban Chỉ đạo 35, nhận thức của cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ngày càng được nâng cao, nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định đường lối đổi mới của Đảng. Công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn và bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước được tăng cường, không lan truyền những thông tin sai lệch; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là trong quá trình chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ, chi bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 trong Đảng bộ.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đề nghị tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo 35 rà soát kỹ lưỡng các nội dung trong Báo cáo; bổ sung phần đánh giá bối cảnh tình hình thế giới và tình hình Covid – 19 để có phương hướng nhiệm vụ chủ yếu trong công tác 6 tháng cuối năm 2020. Thứ trưởng nhấn mạnh, các cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc chấp hành kỷ luật phát ngôn; giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ cán bộ, đảng viên, không suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống đồng thời cần phải có những “Chiến lược truyền thông”  trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW để đẩy mạnh việc tuyên truyền những thông tin lành mạnh, chính xác. 

Cùng chuyên mục
Tổ chức trợ giúp pháp lý hưởng ứng "Ngày vì người nghèo" và "Ngày Pháp luật"

Tổ chức trợ giúp pháp lý hưởng ứng "Ngày vì người nghèo" và "Ngày Pháp luật"

(PLVN) -Thiết thực hưởng ứng "Ngày vì người nghèo" (17/10) và "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" (09/11), ngày 21/9/2020, Cục Trợ giúp pháp lý vừa có văn bản đề nghị Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tích cực tổ chức triển khai một số hoạt động.


Đọc thêm