Bộ Tư pháp khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức năm 2020

(PLVN) -Ngày 25/12, tại Học viện Tư pháp, Bộ Tư pháp đã khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức năm 2020. 

Bộ Tư pháp khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức năm 2020

Tại lễ khai mạc kỳ thi, các đại biểu và các thí sinh đã được nghe công bố các Quyết định thành lập Hội đồng thi, Quyết định thành lập Ban giám sát, Quyết định thành lập Ban coi thi và Kế hoạch tổ chức kỳ thi.

Phát biểu khai mạc kỳ thi, bà Phan Thị Hồng Hà, Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp nêu rõ, “Kỳ thi nâng ngạch là một trong những bước quan trọng để từng bước chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kết quả thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức cũng là cơ sở để các cơ quan, đơn vị quản lý thực hiện việc bố trí, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức vào các vị trí việc làm tương ứng với ngạch, chức danh nghề nghiệp cao hơn”. 

 

Theo bà Phan Thị Hồng Hà, sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi và thông báo về kỳ thi, đến nay hội đồng thi đã nhận và duyệt 132 hồ sơ của các thí sinh, trong đó có 5 hồ sơ dự thi nâng ngạch lên chuyên viên, 66 hồ sơ dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, 3 hồ sơ dự thi nâng ngạch lên kế toán chính và 6 hồ sơ dự thi thăng hạng lên chuyên viên, 1 hồ sơ dự thi thăng hạng lên kế toán viên, 2 hồ sơ thăng hạng lên chuyên viên chính, 37 hồ sơ dự thi thăng hạng lên giáo viên chính. Có thể thấy, năm 2020 có rất nhiều đối tượng dự thi và nhiều ngạch, chức danh dự thi. Bên cạnh đó, không chỉ là cán bộ công chức, viên chức của Bộ Tư pháp tham dự thi, còn có một số cơ quan khác như Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Kỳ thi sẽ diễn ra trong vòng một ngày (26/12), các ngạch chức danh sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm. Riêng đối với chức danh giảng viên chính sẽ thi theo hình thức tự luận. “Yêu cầu những cán bộ được cử tham gia Hội đồng thi, Ban giám sát, Ban coi thi cùng toàn thể công chức, viên chức dự thi nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt kỷ luật và thực hiện nghiêm túc quy chế, nội quy kỳ thi, đồng thời chúc các thí sinh sẽ đạt kết quả cao”.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm