Bộ Tư pháp sẽ xây dựng Phòng truyền thống điện tử

(PLO) - Hôm qua (5/6), Thứ trưởng Đinh Trung Tụng và Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền đã có buổi họp nghe báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ tại Kế hoạch hoạt động hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV và kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp được ban hành theo Quyết định 394/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Báo cáo tình hình triển khai Quyết định 394, Chánh Văn phòng Trần Tiến Dũng cho biết: Được sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban giúp việc, các đơn vị được giao nhiệm vụ thời gian qua đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động đảm bảo tiến độ và chất lượng, mọi khó khăn, vướng mắc được kịp thời giải quyết. 
Một trong những nhóm nhiệm vụ quan trọng là xây dựng nội dung các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống đã được các đơn vị tích cực tổ chức thực hiện, góp phần nêu bật vị trí, vai trò của công tác tư pháp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước.
Cụ thể, Cục Công nghệ thông tin đã xây dựng, vận hành Trang thông tin “70 năm ngành Tư pháp Việt Nam”. Vụ Thi đua – Khen thưởng đang phối hợp để giới thiệu các gương điển hình tiên tiến ở cơ sở được bình xét, suy tôn. Các Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự phối hợp với các cơ quan báo chí ở địa phương tuyên truyền về hoạt động của ngành Tư pháp, Thi hành án dân sự bằng các hình thức phù hợp. Đoàn Thanh niên Bộ sẽ tổ chức Hội trại “Về nguồn” của đoàn viên thanh niên ngành Tư pháp tại Khu di tích cơ quan Bộ Tư pháp. 
Riêng Báo Pháp luật Việt Nam triển khai được nhiều hoạt động như tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013”, Cuộc thi viết “Gương sáng Tư pháp” và Chương trình bình chọn “Gương sáng Tư pháp”, Cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống ngành Tư pháp” bằng hình thức trắc nghiệm, mở chuyên mục “70 năm ngành Tư pháp Việt Nam”… 
Đặc biệt, Văn phòng Bộ đã tiến hành khởi công xây dựng Phòng truyền thống Bộ Tư pháp. Tổ sưu tầm tài liệu, hiện vật của Bộ, ngành Tư pháp được thành lập và Văn phòng Bộ cũng tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ, tổ chức pháp chế các Bộ, ngành, cơ quan tư pháp và thi hành án dân sự địa phương tiếp tục sưu tầm tài liệu, hiện vật phục vụ việc xây dựng Phòng truyền thống. Ngoài ra, Cục Công nghệ thông tin còn xây dựng Phòng truyền thống điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.
Các nhóm nhiệm vụ nghiên cứu, xuất bản các ấn phẩm về ngành Tư pháp; hoạt động văn nghệ, thể thao; hoạt động thi đua, khen thưởng cũng đều đang được thực hiện đúng kế hoạch. Tuy nhiên, đại diện một số đơn vị chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và đưa ra nhiều ý kiến đóng góp. 
Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp Đàm Văn Tuấn kiến nghị thành lập Tổ thẩm định các ấn phẩm về ngành Tư pháp, nhất là đối với 2 cuốn sách “Ngành Tư pháp Việt Nam – 70 năm xây dựng và trưởng thành” và sách “Biên niên sử ngành Tư pháp Việt Nam”. 
Theo Chánh Văn phòng Trần Tiến Dũng, tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV  nên có hoạt động giao lưu các điển hình tiên tiến. Q.Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật Đỗ Xuân Lân nêu đề xuất trưng bày các bài dự thi có chất lượng, hình thức đẹp của Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” trong Triển lãm phản ánh 70 năm xây dựng, phát triển của ngành Tư pháp…
Thứ trưởng Đinh Trung Tụng và Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền cùng biểu dương sự tích cực, chủ động triển khai các hoạt động của các đơn vị được giao nhiệm vụ. Nhưng theo Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền, để đảm bảo đúng tiến độ, các nhiệm vụ cần được thực hiện khẩn trương hơn nữa, nhất là các nội dung phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước và Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống. 
Thứ trưởng Đinh Trung Tụng yêu cầu phải tiếp tục triển khai các hoạt động không chỉ đúng tiến độ mà còn phải bảo đảm chất lượng, trong đó Thứ trưởng lưu ý việc xuất bản các ấn phẩm về ngành phải đẩy nhanh tiến độ sao cho chậm nhất ngày 10/7 tới có dự thảo trình Ban Chỉ đạo. 
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm