Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Quy chế bầu cử và tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp

(PLVN) -Đảng uỷ Bộ Tư pháp vừa ban hành văn bản về việc triển khai thực hiện Quy chế bầu cử, các nghi lễ và tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp. 

Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 20/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng; các văn bản ban hành ngày 1/4/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương: Công văn số 8355-CV/BTGTW hướng dẫn một số nội dung liên quan tới nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Hướng dẫn số 131-HD/BTGTW hướng dẫn công tác tuyên truyền 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin  (22/4/1870 – 22/4/2020) và Công văn số 8356-CV/BTGTW về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Đảng uỷ Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 60-CV/ĐU ngày 7/4/2020 về việc triển khai thực hiện Quy chế bầu cử, các nghi lễ và tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp. 

Theo đó, Đảng uỷ Bộ Tư pháp đề nghị các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc tổ chức quán triệt, phổ biến toàn văn và triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản nêu trên đến cán bộ, đảng viên bằng hình thức phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị để thống nhất về nhận thức, đồng thuận trong tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cần quán triệt đầy đủ và triển khai nghiêm túc các nội dung của Hướng dẫn số số 03-HD/TW và Công văn số 8355-CV/BTGTW. Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lê nin theo Hướng dẫn số 131-HD/BTGTW, bảo đảm thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch bệnh. 

Cùng chuyên mục
Tuổi trẻ Bộ Tư pháp nỗ lực đóng góp vào sự phát triển của Bộ, ngành

Tuổi trẻ Bộ Tư pháp nỗ lực đóng góp vào sự phát triển của Bộ, ngành

(PLVN) -Chiều ngày 26/1, Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021. Đến dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp và đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Phó Bí thư Đoàn khối các cơ quan Trung ương.
Đọc thêm