Cải thiện thực chất điểm số về Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật

(PLVN) -Đây là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh tại buổi làm việc với các đơn vị thuộc Bộ về nhiệm vụ, giải pháp cải thiện điểm số, tiếp tục nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1) năm 2020 diễn ra chiều 26/2.

Cải thiện thực chất điểm số về Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật

Để thực hiện nhiệm vụ nêu trên, năm 2020 Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện tài liệu hướng dẫn nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2019; tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn về thực hiện nhiệm vụ cải thiện điểm số, tiếp tục nâng xếp hạng chỉ số B1. Tổ chức kiểm tra, theo dõi, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện việc cải thiện điểm số, nâng xếp hạng chỉ số B1 tại các Bộ, ngành, địa phương; tăng cường công tác truyền thông về hoạt động cải thiện điểm số. Báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tình hình, kết quả và đề xuất các kiến nghị, giải pháp thực hiện cải thiện điểm số, nâng xếp hạng chỉ số B1.Chủ động kết nối với Diễn đàn kinh tế thế giới để trao đổi, cung cấp thông tin cần thiết; nghiên cứu, đề xuất lồng ghép các tiêu chí đánh giá, xếp hạng chỉ số B1 vào nội dung khảo sát hàng năm của Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS)…

Đánh giá cao việc cải thiện mạnh mẽ về điểm số và vị trí xếp thứ hạng chỉ số B1 năm 2019 khi tăng 17 bậc so với năm 2018, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh yêu cầu trong năm 2020, các đơn vị của Bộ cần tiếp tục vào cuộc một cách quyết liệt, đồng bộ để tiếp tục cải thiện điểm số theo hướng thực chất và duy trì thứ hạng cao. Theo đó, các đơn vị cần chủ động triển khai các nhiệm vụ nêu trên, đảm bảo bám sát yêu cầu, nội dung được nêu tại Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ. Trong đó chú trọng tới công tác rà soát, hoàn thiện tài liệu hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương; đẩy mạnh vai trò của công tác truyền thông theo hướng bài bản, hệ thống... 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm