Cán bộ Tư pháp tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(PLVN) - Công đoàn trực thuộc Bộ Tư pháp vừa ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 năm 2021

Cán bộ Tư pháp tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Nhằm triển khai các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/03/1910 - 08/03/2021), Công đoàn trực thuộc Bộ Tư pháp vừa ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 năm 2021. Công văn nêu rõ, do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nên Công đoàn Bộ Tư pháp không tổ chức các hoạt động tập trung đông người tại Bộ các đơn vị linh hoạt tự tổ chức các hoạt động kỷ niệm theo hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị. 

Công đoàn Bộ yêu cầu các Công đoàn trực thuộc tuyên truyền ý nghĩa lịch sử ngày Quốc tế phụ nữ 08/3, khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; Tuyên truyền về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đối với vấn đề bình đẳng giới, sự tiến bộ của phụ nữ và công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; chính sách, pháp luật về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; Vận động nữ cán bộ, công chức, viên chức tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát hiện những cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 để đề xuất các cấp khen thưởng; vận động nữ cán bộ, công chức, viên chức tích cực hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài”; Tiếp tục tuyên truyền vận động tới tất cả đoàn viên, công chức, viên chức kiên trì các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tiếp tục truyền thông điệp 5K của Bộ y tế tới tất cả mọi người để cùng thực hiện các biện pháp phòng chống đại dịch Covid-19.

Về hình thức tổ chức hoạt động: Tiếp tục phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua”Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; đồng thời viết tin, bài, chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền về các gương điển hình, các hoạt động ý nghĩa của phong trào phụ nữ trên Báo Pháp luật Việt Nam (báo in, báo điện tử), Cống thông tin điện tử của Bộ...; bên cạnh đó, căn cứ tình hình thực tiễn về diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 có thể tổ chức các hoạt động gặp mặt, tọa đàm (trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh Covid-19), có các hình thức biểu dương, khen thưởng tặng quà công chức, viên chức nữ; nói chuyện chuyên đề về phụ nữ và bình đẳng giới, về hạnh phúc.. 

Cùng chuyên mục
Gỡ khó trong thi hành án tín dụng, ngân hàng

Gỡ khó trong thi hành án tín dụng, ngân hàng

(PLVN) -Đặc điểm nổi bật của án tín dụng, ngân hàng là có tài sản để đảm bảo cho các nghĩa vụ thi hành án. Tuy nhiên, việc xử lý loại tài sản này gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc.
Đọc thêm