Cần chú trọng giải quyết các vụ việc phức tạp

(PLVN) - Đây là đề nghị của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh tại buổi làm việc với Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Tây Ninh về kết quả THADS 10 tháng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 diễn ra chiều 19/8.

Ưu tiên mọi nguồn lực, giải pháp

Phát biểu tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Tây Ninh Võ Xuân Biên báo cáo kết quả THADS trong 10 tháng năm 2019 vừa qua. Cùng đó là phát biểu những thành tích đạt được cùng những khó khăn, vướng mắc. 

Báo cáo cho thấy trong 10 tháng năm 2019, các mặt công tác THADS, theo dõi THAHC trên địa bàn được triển khai tương đối đầy đủ, toàn diện, đạt nhiều kết quả. Công tác xác minh, phân loại án, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tiếp tục được chú trọng, tại Cục đã bố trí lãnh đạo đơn vị tiếp công dân định kỳ.

Công tác giải quyết các vụ việc trọng điểm, các vụ việc liên quan án tín dụng ngân hàng, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế được quan tâm chỉ đạo giải quyết, đạt những kết quả nhất định. Công tác kiểm tra, tự kiểm tra được chú trọng tăng cường, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những sai sót, vi phạm (đã ban hành kế hoạch và tổ chức kiểm tra toàn diện 05 Chi cục, kiểm tra chuyên đề 06 Chi cục trên địa bàn).

Toàn cảnh buổi làm việc

Bên cạnh những kết quả đạt được, THADS Tây Ninh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Chẳng hạn như kết quả thi hành xong về việc và về tiền đều thấp hơn so với chỉ tiêu được giao; trên địa bàn vẫn còn có các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài nhiều năm, vụ việc phát sinh trách nhiệm bồi thường nhà nước (02 vụ việc) chưa được giải quyết dứt điểm; kết quả giải quyết án liên quan đến các tổ chức tín dụng chưa đạt yêu cầu.

Ngoài những lý do khách quan, báo cáo thẳng thắn nhìn nhận có nguyên nhân chủ quan thuộc về tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt, có hiện tượng một bộ phận chấp hành viên còn thiếu trách nhiệm, chậm trễ trong tổ chức thi hành án; tính gương mẫu, đi đầu của lãnh đạo một số đơn vị còn chưa cao, thiếu sâu sát, quyết liệt trong công tác quản lý chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát, đôn đốc chấp hành viên tổ chức thi hành án.

Trong quá trình tổ chức thi hành án, địa phương gặp phải một số khó khăn, vướng mắc chung như số việc, tiền thụ lý tăng cao hàng năm trong bối cảnh thực hiện chủ trương tinh giảm biên chế; nhiều vụ việc tham nhũng, kinh tế, vụ việc tín dụng ngân hàng có giá trị lớn, tài sản ở nhiều địa phương khác nhau; tài sản đấu giá nhiều lần; tài sản có tranh chấp; đương sự chây ỳ, né tránh, không hợp tác, lợi dụng khiếu nại, tố cáo nhằm trì hoãn, kéo dài thời gian thi hành...

Đại diện các Chi cục THADS trình bày những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành án
Tăng cường thi hành án nhưng đảm bảo an toàn cho chấp hành viên

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh ghi nhận, đánh giá cao các kết quả đạt được và tinh thần nỗ lực, vượt khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ của toàn thể công chức và người lao động cơ quan THADS trong 10 tháng năm 2019, đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ với các cơ quan THADS trên địa bàn.

Thứ trưởng yêu cầu phải ưu tiên mọi nguồn lực, tìm kiếm giải pháp để tạo chuyển biến tích cực, đột phá trong 02 tháng cao điểm cuối năm, tập trung thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Bộ Tư pháp, Tổng cục giao năm 2019, đặc biệt là 02 chỉ tiêu về việc và về tiền.

Các đồng chí Thủ trưởng cơ quan THADS, đặc biệt là đồng chí Cục trưởng, cần phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, sâu sát, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, thường xuyên trực tiếp kiểm tra, giám sát chấp hành viên tổ chức thi hành án. Đồng thời, chú trọng việc chỉ đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể để giải quyết các vụ việc phức tạp, giá trị lớn trên địa bàn, các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, nhất là nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tập trung chỉ đạo, đôn đốc, tăng cường phối hợp liên ngành, nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh ghi nhận, đánh giá cao các kết quả đạt được của Cục THADS tỉnh Tây Ninh
Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân; tăng cường đối thoại trực tiếp, giải quyết triệt để các khiếu nại, tố cáo từ cơ sở, hạn chế phát sinh các khiếu nại, tố cáo vượt cấp làm phức tạp tình hình; đặc biệt tích cực, chủ động đeo bám đối với các vụ việc phức tạp, kéo dài, cần thiết đề xuất, tham mưu Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục hỗ trợ giải quyết dứt điểm. Ngoài ra, tăng cường hiệu quả công tác quản lý và sử dụng ngân sách, tài sản; đảm bảo thực hiện đúng quy định trong công tác kế toán nghiệp vụ cũng như công tác quản lý kho vật chứng, không để phát sinh vi phạm trong lĩnh vực này. 

Thứ trưởng cũng đề nghị quan tâm công tác kiện toàn đội ngũ công chức đủ về số lượng, đáp ứng về chất lượng so với yêu cầu nhiệm vụ; chú trọng quan tâm bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch nguồn công chức lãnh đạo bảo đảm sự ổn định, kế thừa vững chắc. Tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra trong hoạt động nội bộ, việc thực hiện công vụ của công chức, đảm bảo thực hiện tốt các Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ, công khai minh bạch, không để tiềm ẩn nguy cơ mất đoàn kết, buông lỏng quản lý. 

Trong bối cảnh tình hình chống người thi hành công vụ trong công tác THADS có chiều hướng gia tăng, điển hình là sự việc tại huyện Cái Nước (Cà Mau) vừa qua, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ đề nghị Cục THADS tỉnh Tây Ninh tăng cường hơn nữa công tác phối hợp thi hành án, đảm bảo việc thi hành án hiệu quả nhưng phải tuyệt đối an toàn cho chấp hành viên. Chủ động, bám sát, tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị, chính quyền địa phương đối với công tác THADS, THAHC trên địa bàn để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động tổ chức thi hành án.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh cùng Cục trưởng Võ Xuân Biên lắng nghe ý kiến phát biểu tại buổi làm việc
Chia sẻ với khó khăn do số thụ lý mới về tiền tăng cao, nhiều vụ việc có giá trị phải thi hành lớn, phức tạp, thực hiện chủ trương tinh giảm biên chế, cơ sở vật chất còn hạn chế..., Thứ trưởng cho hay, dây cũng là khó khăn chung của hệ thống THADS. Thời gian qua, Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, trực tiếp làm việc với cấp ủy, chính quyền trong cả nước để hỗ trợ các cơ quan THADS.
Đồng thời, Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục cũng đã làm việc với các cơ quan liên quan, báo cáo Lãnh đạo Chính phủ để tìm giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng còn đề nghị lãnh đạo Tổng cục tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác thi hành án tại các địa phương, trong đó có Tây Ninh; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để công tác THADS Tây Ninh có nhiều chuyển biến tích cực trong thời gian tới.

Phát huy những thành tích đạt được trong thời gian qua, với quyết tâm và nỗ lực của toàn thể đội ngũ công chức, người lao động, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh tin tưởng rằng các cơ quan THADS tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm