Cần có chính sách hợp lý để phát triển khả năng của thanh niên

(PLVN) - Đây là ý kiến được các đại biểu thống nhất và đưa ra trong phiên họp thẩm định Luật Thanh niên (sửa đổi) do Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh làm chủ trì vào chiều 4/7.

 Tham dự buổi họp có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng và đại diện các bộ, ban, ngành có liên quan. 

Khẳng định thanh niên là tương lai của đất nước, Thứ trưởng Bộ Nội Vụ Trần Anh Tuấn nhận định Luật Thanh niên (sửa đổi) phải xây dựng được nội dung, thể chế phù hợp với thanh niên, đặc biệt là cần có những chính sách phát triển khả năng của thanh niên. Các chính sách đối với thanh niên không chỉ là thanh niên nói chung mà còn đối với thanh niên có tính đặc thù. 

Bên cạnh quyền và nghĩa vụ của thanh niên, Dự thảo Luật còn nhấn mạnh chính sách của Đảng, thể chế hóa của Nhà nước đối với thanh niên. Ngoài ra, các chính sách đối với thanh niên còn có những chính sách cụ thể, đảm bảo tương quan và đồng nhất, không chồng chéo đối với luật khác.

Tại cuộc họp, đại diện của các Bộ, ngành có liên quan đã đưa ra các ý kiến góp ý cho Dự thảo Luật, chia sẻ những vướng mắc thực tế liên quan đến các chính sách đối với thanh niên. Có nhiều ý kiến đồng tình rằng nên bổ sung và làm rõ chính sách cho thanh niên có triển vọng, tài năng; bổ sung thêm kỹ năng và kiến thức về quốc phòng, an ninh cho thanh niên… 

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh khẳng định một lần nữa tầm quan trọng của thanh niên đối với đất nước, đồng thời yêu cầu Ban soạn thảo xem xét tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của Dự thảo Luật với hệ thống pháp luật. Đối với một số chính sách cụ thể của Nhà nước đối với thanh niên, Thứ trưởng yêu cầu phải cụ thể hóa để khi ban hành dễ dàng hơn trong việc thực hiện. Bên cạnh đó, các chính sách đưa ra phải áp dụng được ngay, tránh hình thức cũng như dự đoán và chọn lọc chính sách mang tính trọng tâm, trọng điểm, là cơ sở để áp dụng cho các thế hệ thanh niên tiếp theo. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm